Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. jaanuaril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Keskväljak 16.01.2021 FOTO: Aigar Nagel

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Rannavalve teenus 2021-2023"

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse 2021. aastaks tegevuse toetust sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus 37 917 eurot ja Võru Turismiinfokeskusele 5550 eurot.

Kinnisasjade piiride muutmine

Kose tee 1f ja Kose tee 3 kinnisasjade piirid muudetakse vastavalt maakorralduskavale.

Lepingu sõlmimine tehnorajatise püstitamiseks riigimaale

Sõlmitakse isikliku kasutusõiguse leping tehnorajatise (tehislume tootmise torustik ja pumpla) ehitamiseks ja talumiseks katastriüksusele Kubija järv.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba lasteaiahoone laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Vabaduse tn 15a.

LOE VEEL

LOE VEEL