Menu

Võru Linnavalitsuse istung 10. veebruaril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Puuetega inimeste organisatsioonidele tegevustoetuse andmine

Kinnitati Võru linna 2021. aasta eelarvest eraldatavad toetused puuetega inimeste organisatsioonidele, kokku summas 29 710 eurot.

Sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmine

Kinnitati Võru linna 2021. aasta eelarvest antavad sotsiaaltööalased tegevustoetused ühingutele ja organisatsioonidele. Kokku eraldatakse 66 292 eurot.

Ürituse kooskõlastamine

Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Demokraatiatrenn noortele" korraldamiseks 15. veebruaril 2021 kella 9–15 (ürituse kestus kella 12–14)  Võru linna keskväljakul.

Teenuse hinna kehtestamine

Kehtestati Tartu tn 25 (IV korruse konverentsisaal) ruumile kasutuse hinnad alates 10. veebruarist 2021 järgmiselt:
esimene tund 20 eurot;

iga järgmine järjestikune tund 6 eurot 40 senti;

terve päev 64 eurot.

iga järgmine järjestikune päev 26 eurot 50 senti.

Enampakkumise korraldamine ruumide rentimiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine linnavara, asukohaga Võru Tartu tn 25 II korrus, üldpindalaga 123,3 m² üürile andmiseks alghinnaga 2,24 eurot/ m².

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Taara tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba külmavee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike asukohtadega Põllu tänav T2, Põllu tn 1m, Pikk tn 6c, Lühike tn 6a, Põllu tn 1, Põllu tn 1j, Pikk tänav, Põllu tn 9a, Lühike tänav T1, Pikk tn 6a, Pikk tn 6b, Jaama tänav, Sinika tänav T1, Põllu tn 12a, Piiri tänav T4, Põllu tn 1f, Roopa tänav, Koreli oja V5, Põllu tänav T1 ehitamiseks.

Väljastatakse ehitusluba külmavee- ja sademeveetorustike asukohtadega Aida tänav T1, Soo tänav T1, Jaama tänav, Muraka tänav T1, Raudtee tn 13, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav ehitamiseks.

Väljastatakse ehitusluba külmavee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohtadega Koreli tn 26, Luha tn 22, Luha tn 27, Olevi tn 36, Koreli tn 24, Loo tn 3, Koreli tn 21, Koreli tn 77a, Koreli tn 49, Piiri tn 20, Jüri tänav, Koreli tänav T1, Piiri tänav T1, Olevi tn 34, Loo tn 5, Lille tänav T1, Piiri tänav T3, Olevi tn 38, Olevi tn 34a, Luha tn 25, Olevi tn 32, Olevi tn 36a, Koreli tn 19, Olevi tn 31, Koreli tn 34, Koreli tn 25, Koreli tn 27, Luha tn 24, Olevi tänav T1, Luha tn 29, Lille tn 13, Olevi tn 30, Koreli tn 61, Koreli tn 67a, Olevi tn 28a, Luha tänav T2, Piiri tänav T2, Loo tn 8, Koreli tn 17, Loo tänav T1, Niidu tänav T1, Piiri tänav T4, Koreli tn 79a, Koreli tn 55, Olevi tn 29, Olevi tn 28, Koreli tn 11, Loo tn 6, Koreli tn 28, Piiri tn 28, Koreli tn 28a, Jüri tn 77, Loo tn 4, Piiri tn 32, Jüri tn 81, Piiri tn 50, Koreli tn 41, Piiri tn 24, Koreli tänav T2.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kaksikelamu ehitamisele asukohaga Mündi tn 15.

2021. aasta hankeplaan

Kinnitati 2021. aasta hankeplaan.

Ürituse kooskõlastamine ja pargi sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 26. veebruaril 2021 kella 9–15. Kesklinna park suletakse ürituse läbiviimiseks kella 6–17.

LOE VEEL

LOE VEEL