Menu

Võru linnavalitsuse istung 21. aprillil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru keskväljak FOTO: Aigar Nagel

Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas), OÜ Ehitor töö nr 200203.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Otsustati pikendada Võru linnavalitsuse ja Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ vahel 4. aprillil 2018 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 309/2018, alates 1. maist 2021 kuni 30. aprillini 2026.

Riigihanke "Tenniseväljakute projekteerimine ja ehitus" tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Tenniseväljakute projekteerimine ja ehitus" tunnistati edukaks  osaühing Kivipartner pakkumus maksumusega 239 700 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL