Menu

Võru Linnavalitsuse istung 28. aprillil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru keskväljak FOTO: Aigar Nagel

Kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine

Anda Võru linna eelarvest kultuuri- ja spordiürituste täiendavad toetused 2021. aastaks – kokku 6652 eurot.

Võru Muusikakooli ja Võru Kunstikooli õppetasud

Võru Muusikakooli ja Võru Kunstikooli lastevanemad otsustati vabastada täielikult või 50% ulatuses 2021. aasta 26. aprillist kuni 2. maini (kaasa arvatud) huvikooli õppetasu maksmisest nendes õpperühmades, kus distantsõpe ei ole võimalik.

Projektis osalemine

Otsustati osaleda partnerina Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt väljakuulutatud Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmist "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" rahastatud taotlusvoorus "„Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad“ projektiga "Võru maakonna kliima ja energiakava koostamine".

Projekti kestvus on kuni 8 kuud (01.06.2021–31.01.2022), kogumaksumus on kuni  43 470 eurot. Omafinantseeringu katab Võrumaa Omavalitsuste Liit.

Müügikoha hooajaliseks laienduseks kooskõlastuse andmine

Osaühingule Külagurmee anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse  (varjualused, kohvikulauad ja -toolid) paigaldamiseks Seminari tänav 5 hoone ette ajavahemikul 1. mai kuni 30. september 2021.Aadressi määramine

Määrati reformimata maade kaardirakenduses tunnusega ID 67865 maaüksusele aadressiks Tartu tn 29a.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek kinnistutele Tartu tänav T1, Tartu tn 7 ja Koreli park P1 isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatatakse Leesika tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.
Algatatakse Tallinna mnt 42e kinnistule autoremondi teenindushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Algatatakse Niine tn 1 kinnistule abihoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba külmaveetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohtadega Lauluväljaku tn 9c, Lauluväljaku tn 9b, Kanarbiku tn 6, 25135 Kasaritsa-Kubja tee, Lauluväljaku tänav T2, Kanarbiku tänav T1, Männiku tänav T2, Männiku tn 44, Kanarbiku tn 2b, Männiku tn 42, Lauluväljaku tn 17c,  Lauluväljaku tn 19b, Lauluväljaku tn 19a, Männiku tn 38.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Rannavalve teenus 2021-2023" tunnistati edukaks  AS G4S Eesti pakkumus kogumaksumusega 95 323,80 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL