Menu

Võru Linnavalitsuse istung 5. mail 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Riigihangete korraldamine

Korraldatakse riigihange "Keskkonnajaama inventar".
Korraldatakse riigihange "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas".

AS Võru Vesi poolt korraldatud riigihanke tulemuse kinnitamine

Kinnitati riigihanke tulemused ja sõlmitakse riigihankel "Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve teenus" edukaks osutunud ühispakkujaga OÜ KORBOVEK ja OSAÜHING Lacados hankeleping maksumusega 13 042 eurot ja 5 senti (summa käibemaksuta).

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba tööstushoone püstitamiseks asukohaga Kivimurru tn 2.

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 21. mail 2021 kell 9–16 Võru linna keskväljakul.

Riigihanke "Rannavalve teenus 2021-2023" tulemuse ümbervaatamine

Riigihankel "Rannavalve teenus 2021-2023" edukaks tunnistati ühispakkujate OÜ Articard ja Gold Security Group OÜ pakkumus kogumaksumusega 81 900 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL