Menu

Võru Linnavalitsuse istung 26. mail 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine

otto segeberg OÜ-le anti nõusolek avalike ürituste sarja "Võru rannabangalo suveõhtud koos muusikaga" korraldamiseks perioodil 28. mai kuni 5. september 2021 (v.a 21. august 2021, kui toimuvad linna sünnipäevaüritused) igal reedel ja laupäeval kella 21–02 Tamula supelranna bangalo terrassil.

Korralduse "Klassikomplektide arvu määramine" muutmine

Muudeti Võru Linnavalitsuse 24. märtsi 2021 korraldusega nr 323 kehtestatud esimeste klasside klassikomplektide arvu Võru linna munitsipaalkoolides. Võru Kreutzwaldi Koolis avatakse täiendav esimene klass ning Võru Järve Koolis avatakse esimene klass.

2021/2022. õppeaastal on Võru linna munitsipaalkoolide 1. klasside klassikomplektide arvud järgmised:

Võru Kreutzwaldi Kool 4, 1 eriklass tõhustatud toe õpilastele;

Võru Kesklinna Kool 2, 1 eriklass tõhustatud toe õpilastele;

Võru Järve Kool 1.        

Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

Tartu tn 25 II korruse üürimiseks korraldatud enampakkumine tunnistati nurjunuks enampakkumise võitja lepingu sõlmimisest loobumise tõttu.

Enampakkumiste korraldamine

Korraldatakse kirjalik enampakkumine linnavara, asukohaga Võru Tartu tn 25 I korrus, üldpindalaga 118,2 m² üürile andmiseks alghinnaga 3,2 eurot/ m².

Korraldatakse kirjalik enampakkumine linnavara, asukohaga Võru Tartu tn 25 II korrus, üldpindalaga 123,3 m² üürile andmiseks alghinnaga 2,24 eurot/m².

Kirjalikul enampakkumisel osalemise tasuks määrati 20 eurot ja tagatisraha suuruseks 100 eurot ning lepingu kestvuseks 5 aastat alates lepingu sõlmimisest.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 52 katastriüksuse (pindala 2041 m², sihtotstarve 100% riigikaitsemaa) jagamisega kaheks.

Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

F. R. Kreutzwaldi tn 52, sihtotstarve 100% ärimaa;

F. R. Kreutzwaldi tn 52b, sihtotstarve 100% ärimaa.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Kanepi tn 16.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Kalmuse tn 5.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Leesika tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Toetuse andmine

Toetatakse Kaitseliidu Võrumaa malevat tulekahjus hävinud Antsla Üksikkompanii kodu hoone taastamisel summas 1000 eurot.

Laenupakkumuste küsimine

Viia läbi pakkumuste küsimine investeerimislaenu lepingu sõlmimiseks laenuperioodiga 120 kuud summas 4 670 000 eurot. Pakkumised küsitakse järgmistelt krediidiasutustelt: SEB Pank AS; Swedbank AS; Coop Pank AS; Luminor Bank AS; LHV Pank AS.

LOE VEEL

LOE VEEL