Menu

Turvakodud peavad uusi kutsenõudeid ülereguleerimiseks

  • Kirjutas BNS

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas juuli alguses muudatuse, mille kohaselt peavad alates uuest aastast kõik laste turvakodude töötajad olema kõrghariduse või kutsetunnistusega - turvakodude töötajad peavad seda ülereguleerimiseks, kirjuta Postimees. 

Määruse muudatus näeb ette, et kui töötajal ei ole erialast kutse- või kõrgharidust ega vastavat kutset, peab ta läbima sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse kava. Töötajad, kes on koolituse läbinud pärast 1. jaanuari 2017, loetakse kvalifitseerituks. Mitme turvakodu töötajad leiavad aga, et määrus on sisutühi ja tekitab pelgalt ebamugavusi.

Valga perekeskuse Kurepesa sotsiaaltöötaja Triin Ristol tõdes, et nende piirkonnas on töötajaid niigi vähe ja palgad väiksed. «Kõrge lennuga inimesi siia ei tule,» nentis Ristol.

Ta nõustus, et töötajad peavad olema koolitatud, sest tegemist on tööga, milles võib ette tulla keerulisi hetki. Teisalt aga tekib nüüd olukord, kus inimene tahab tööle tulla, aga teda palgata ei saa, sest enne peab leidma talle koolituse. Koolitusi korraldab Tervise Arengu Instituut ja päevapealt ennast täiendama minna pole võimalik, kirjutab Postimees. 

Pärnu laste ja noorte tugikeskuses läheb sügisel koolitusele kaks töötajat. «Praegu tuli Tervise Arengu Instituut meile vastu ja me saime oma inimesed sinna sisse. Neil peaks 1. jaanuariks olema kutse omandatud,» rõõmustas keskuse juhataja Ülle Männiste. Samas arvas ta, et mõistlikum oleks uus töötaja koolitusele saata alles pärast katseaega. «See on väga raske töö. Töötaja peaks katseajal aru saama, kas see on tema kutsumus – kas talle sobib see töö või mitte,» selgitas Männiste.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõuniku Helen Jõksi sõnul võivad turvakodusse sattuda väga erineva elusaatusega lapsed, sealhulgas lapsed, kes on kogenud raskeid traumasid, kaotusi, leina, väärkohtlemist. «Seetõttu on oluline, et inimesed, kes nende lastega töötavad, oleksid teadlikud nende vajadustest ja oskaksid asjatundlikult abistada,» selgitas ta.

Ministeeriumist kinnitati, et kõik, kel tarvis, saavad sügisel algaval koolitusel osaleda. Omavalitsused seisavad aga probleemi ees: seadusest tulenevalt on nad kohustatud turvakodu teenust osutama, aga sobilikke inimesi selleks tööks ei ole. 

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD