Menu

Lastefond on aastaga rahastanud 132 naise NIPT testi

  • Kirjutas BNS

Tartu Ülikooli (TÜ) Kliinikumi Lastefond on aasta jooksul hüvitanud 132 naisele loote kromosoomhaiguste sõeltesti ehk NIPT testi maksumuse ning 117 naist said testiga kinnituse, et lootel kõrget kromosoomhaiguse riski ei ole ning tänu testile jäid loote elukeskkonda sekkuvad protseduurid ära.

Loote kromosoomianalüüsil kinnitus Downi sündroom kuuel juhul ning Turneri sündroom ühel juhul. 91 protsenti vastuse saanud naistest said aga kinnituse, et lisauuringud ei ole vajalikud ja oodataval lapsel suure tõenäosusega kromosoomhaigust ei ole. Ühtegi valenegatiivset testitulemust ei ole siiani esinenud. NIPT testi puhul tuleb aga arvestada sellega, et kuni viis protsenti juhtudest pole laboril võimalik vastust väljastada. Pilootaastal jäi Lastefondi rahastatud testide puhul vastus väljastamata kolmel protsendil juhtudest. 

„Tasudes pilootprojektina TÜ Kliinikumis riskihinnangu saanud rasedate NIPT testi eest, soovime hoida veel sündimata lapse ja lapseootel ema riskid võimalikult madalad ning panustame sünnieelsesse ennetustegevusse. Loodame sel viisil suunata ka Eesti Haigekassa tähelepanu täpsema ning ohutuma testimise vajalikkusele," rääkis Lastefondi tegevjuht Kadri Org.

TÜ Kliinikumi geneetikud Kai Muru ja Tiia Reimand tõid välja, et Lastefondi toetus on andnud naistele sõltumatu võimaluse valida esialgu kas täpsema sõeluuringu ehk NIPT testi või invasiivse, loote elukeskkonda sekkuva protseduuri vahel. "Möödunud aasta on näidanud, et suurel osal juhtudest tegid riskihinnangu saanud rasedad valiku NIPT testi kasuks, tänu millele suudeti vältida invasiivset protseduuri enam kui 88 protsendil juhtudest. Varem sai sageli otsustamisel määravaks testi hind, vähemalt meie patsientide puhul."

Kasvanud toetustaotluste ning mitmete riiklike vajakajäämiste, näiteks lastele vajalike elutähtsate aparaatide, ravimite ning ravireiside sõidu- ja majutuskulude puuduliku rahastamise tõttu ei ole Lastefondil praegu võimalik toetada rasedaid üle Eesti. Küll aga jätkab Lastefond pilootprojekti ning hüvitab testi maksumust Tartu Ülikooli Kliinikumis riskhinnangu saanud rasedatele. Loodame, et selle kohustuse võtab õige pea üle Eesti Haigekassa ning teenus muutub tasuta kättesaadavaks kõigile rasedatele, kellel on kõrge risk kromosoomhaigustega laste sünniks.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle viie miljoni euroga. 

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD