Menu

Ametiühingud ja tööandjad sõlmisid miinimumpalga kokkuleppe

  • Kirjutas BNS

Pixabay

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit allkirjastasid esmaspäeval üleriigilise alampalga kokkuleppe kaheks aastaks, millega tõuseb miinimumkuupalk järgmisel aastal 584 euroni ja tunnipalk 3,48 euroni.

19. novembril toimunud lepituskoosolekul võtsid sotsiaalpartnerid vastu riikliku lepitaja ettepaneku sõlmida uus alampalga kokkuleppe kaheks aastaks.

2021. aastast tõuseb üleriigiline alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast. Selle absoluutväärtuse fikseerivad tööandjad ja ametiühingud järgmisel suvel, võttes aluseks Eesti Panga suvise majandusprognoosi, mis avaldatakse 2020. aasta juunis.

Tööturu osapooled leppisid ühtlasi kokku algatada ühine uuring üleriigilise alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule.

Praegu on Eestis kehtiv kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot.

Üleriigilises alampalgas lepivad kokku sotsiaalpartnerid ehk kõigi Eesti tööandjate esindajana Eesti Tööandjate Keskliit ning töötajate esindajana Eesti Ametiühingute Keskliit.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD