Menu

Võru spordikooli endine juht jäi omastamises süüdi

  • Kirjutas BNS

Võru spordikool FOTO: Aigar Nagel

Võru kohtumaja mõistis septembri lõpus omastamises süüdi Võru spordikooli endise juhi Mare Lüüsi, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. 

21. septembril Võru kohtumajas tehtud otsuses on kirjas, et Lüüs omandas ebaseaduslikult temale usaldatud võõrast vara, soetades Võru spordikoolile eraldatud rahast kaupu ja teenuseid isiklikuks otstarbeks. Kõik tõendatud juhtumid leidsid aset 2016. aasta 31. jaanuarist kuni 2018. aasta 16. oktoobrini. Veidi vähem kui kolme aasta jooksul tehti kümneid oste kokku seitsmest kohast. Ostukohtade hulka kuulusid näiteks lille-, spordi- ja raamatupood. Kui mitme ostu summa jäi kümne euro piiridesse, siis oli ka oste, kus summad kerkisid üle sadade eurode. Näitena võib ostetud kaupadest välja tuua lillekimbud, kommikarbid, suusatamisvahendid, raamatud, riided – kaubad varieerusid aastatepikkuse aja jooksul. Sarnaselt kaupadele võis leida nimekirjast ka toitlustamisteenuse. Paari ostu puhul ei suudetud selgeks teha, mida spordikooli raha eest soetatud oli.

Kaupade ja teenuste ebaseaduslikult enda kasuks pööramisega tekitas endine spordikooli direktor süüdistuse järgi Võru linnavalitsusele varalist kahju 12 101,20 eurot. Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Maria Gonjaki info kohaselt on aga varaline kahju linnavalitsusele vabatahtlikult hüvitatud. Samuti tuli välja seegi, et Lüüs otsustas kasutada seadusest tulenevat õigust teema kohta ütlusi mitte anda. Lüüs ei jaganud juhtunu kohta selgitusi ka siis, kui teema peaaegu kaks aastat tagasi ajakirjandusse jõudis.

Kriminaalasja arutati kokkuleppemenetluses. Karistusregistri andmetel varem kriminaalkorras karistamata naisele määrati 21. septembril Võru kohtumajas karistuseks viis kuud vangistust, mis jääb täitmisele pööramata, kui ta ei pane ühe aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Otsust edasi ei kaevatud. Lisaks sellele peab Lüüs maksma menetluskuluna sundraha, mille suurus on 876 eurot. Raha tuleb ära maksta 12 kuu jooksul 73-euroste kuumaksetena.

Mare Lüüs oli Võru linnavalitsuse allasutuse Võru spordikooli direktor alates 9. veebruarist 2001 kuni 19. detsembrini 2018. 2018. aasta novembris andis tollane direktor sisse lahkumisavalduse ja tegi seda omal soovil. Väidetavalt oli põhjus terviseprobleemides.

Linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti Marianne Meti sõnul jõudis linnavalitsusse info, et spordikooli raha ei kasutata otstarbekohaselt, 2018. aasta lõpus. Saabunud info kohaselt asuti kohe tegutsema ja kahtluste süvenemisel esitati kuriteoteade. Edasine menetlus ei kulgenud enam Võru linnavalit suse juhtimise all ja on jõudnud oma lõppu viidatud kohtuotsusega. 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD