Menu

.      

Algas Võrumaa KHK kompetentsikeskuse uus hange

Võrumaa Kutsehariduskeskus (KHK) kuulutas taas välja hanke, millega soovitakse leida puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse hoone ehitajat.

Jaanuaris korraldatud eelmisele hankele tuli 10 pakkumust, kuid võitjat ei õnnestunud selgitada. „ Eelmise hanke menetlustähtajad ületasid hankes väljakuulutatud tähtaegu,“ ütles kompetentsikeskuse juhataja Pille Meier BNS-ile.

Pakkuja ehitusalane keskmine netokäive viimase kolme majandusaasta jooksul peab olema vähemalt 2 miljonit eurot aastas. Pakkuja peab olema teostanud viimase viie aasta jooksul minimaalselt kolm sarnase objekti ehitus- või olulist rekonstrueerimistööd, maksumusega vähemalt 1 miljon eurot käibemaksuta.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. juuni. Hanke kestus on kaheksa kuud.

Lepingu rahastajad on EAS kuni 85 protsendiga ning Võrumaa KHK ja Võru maakonna kohalikud omavalitsused kuni 15 protsendiga.

20 PÄEVA ENIMLOETUD