Menu

Õpetaja madalaima ja kõrgeima palga vahe eri kohtades on üle 500 euro

Antsla gümnaasiumi abituriendid kooli saalis lõpukirjandit kirjutamas. Foto: Võrumaa TeatajaSeptembri seisuga jätkas õpetajate keskmine palk aeglast tõusu – esimese üheksa kuu jooksul oli Eesti üldhariduskooli õpetaja keskmine palk 875 eurot, kuu varem 868 eurot, samas on palga erinevus eri piirkondades kuni 500 eurot.

Omavalitsuste raamatupidamisandmetel oli jätkuvalt kõrgeim keskmine Mäetaguse vallas, kus see on 1273 eurot. Madalaim keskmine palk oli Rägavere vallas – 721 eurot. Keskmiselt on omavalitsused saanud riigilt õpetaja ametikoha kohta toetust 915 eurot, teatas haridus- ja teadusministeerium BNS-ile.

Üheksa kuu jooksul on riigi palgatoetust jäänud arvestuslikult välja maksmata üle 4,3 miljoni euro. Palgatoetuse kasutamine ei pea jaotuma kuude vahel proportsionaalselt, kuid aasta lõpus peab toetus olema jõudnud õpetajateni. Kui jagada maksmata palgatoetuse summa õpetajate ametikohtade arvuga, siis kogu riigis on iga õpetaja ametikoha kohta välja maksmata keskmiselt ligi 400 eurot, viies suuremas linnas 968 eurot ning suurima õpetajate arvuga linnas, Tallinnas juba keskmiselt pea 1100 eurot, kus üheksa kuu arvestuslikust rahast on välja maksmata 12,5 protsenti ehk ligi 3 miljonit eurot. Haridus- ja teadusministeerium loodab et aasta lõpuks on kogu õpetajatele mõeldud raha siiski jõudnud nendeni.

Õpetajate palgastatistikaga saab tutvuda visuaalses haridusstatistika andmebaasis HaridusSilm, kus on võimalik võrrelda palgatoetuse kasutamist omavalitsuste lõikes. Palgastatistika aluseks on omavalitsuste raamatupidamisandmed ning koolide poolt Eesti hariduse infosüsteemi kantud õpetajate tegelikud ametikohad.

Õpetajate palgastatistika avaldamine suurendab nii õpetajaskonna kui ka avalikkuse teadlikkust, kuidas kujuneb õpetaja palk ning milline on riigi ja milline kohalike omavalitsuste roll. Demokraatlikus ühiskonnas on informeeritus kaasarääkimise ja tegeliku kaasatuse eeldus. Õpetajate palga analüüsid ja kergesti kättesaadavad andmed suunavad riiki ja omavalitsusi oma otsuseid põhjendama ning otsima probleemidele lahendusi.

 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD