Menu

.      

Õpetajate kümne kuu keskmine töötasu on 888 eurot

Võrumaa TeatajaOktoobri lõpus maksti töö- ja lisatasudena välja enam kui 1000 eurot õpetaja ametikoha kohta ehk väljamaksed ületasid esimest korda riigi selle aasta keskmise palga, kümne kuu lõikes tõusis munitsipaalkoolide õpetajate keskmine palk 888 euroni.

Haridusstatistika portaalist www.haridussilm.ee ilmneb, et kümne kuu seisuga oli kõrgeim õpetajate keskmine palk Mäetaguse, Kernu ja Sauga vallas, kus see jäi 1079 ja 1287 euro vahele, teatas haridus- ja teadusministeerium BNS-ile. Madalaim oli palk Rägavere, Haaslava ning Lümanda vallas, kus see ületas napilt õpetaja miinimumpalka, 715 eurot. Haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul ollakse jõudmas palgatasemeni, milleks riik on sellel aastal toetust eraldanud – keskmiselt 915 eurot õpetaja ametikoha kohta.

Oktoobri seisuga oli 106 omavalitsusel välja maksmata kokku 5,3 miljonit eurot riigi eraldatud palgaraha. See puudutab valdavalt suuremaid linnu ja eelkõige Tallinna, kus 10 kuu arvestuslikku palgatoetust oli kasutatud 90 protsendi ulatuses ehk õpetajate töötasudesse oli jõudmata pea 2,7 miljon eurot – enam kui tuhat eurot õpetaja kohta. Samas maksab oma eelarvest õpetajate palgatoetusele juurde 114 omavalitsust, kuid need  on valdavalt just väiksemad vallad ja linnad.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sõnul panustavad  õpetajate palkadesse kõige enam väiksemad omavalitsused. „Kuigi suurte omavalitsuste võimekus on tunduvalt parem, pole nad seni isegi riigi toetust täiel määral välja maksnud,“ rõhutas Aaviksoo ja lisas, et selline ebavõrdsus tuleb kaotada. 

„Kõik omavalitsused peaksid õpetajatööd ühtmoodi väärtustama. Samas on hea meel, et jaanuari 819 eurone palk kasvas juuniks 895 euroni ja oktoobris 1005 euroni. Loodan, et detsembri lõpuks on õpetajatele selle aasta kogu palgatoetus välja makstud,“ lisas minister

Palgastatistika aluseks on omavalitsuste raamatupidamisandmed ning koolide poolt Eesti Hariduse infosüsteemi kantud õpetajate tegelikud ametikohad. Õpetajate palgastatistika avaldamine suurendab nii õpetajaskonna kui ka avalikkuse teadlikkust, kuidas kujuneb õpetaja palk ning milline on riigi ja milline kohalike omavalitsuste roll.

20 PÄEVA ENIMLOETUD