Menu

.      

Alustatakse Vilja tänava esimese etapi rekonstrueerimisega

  • Kirjutas AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus

FOTO: Aigar Nagel

AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus on sõlminud riigihanke tulemusena konsortsiumiga OÜ Aigren ja OÜ Taristu Grupp hankelepingu Võru linnas asuva Vilja tänava esimese etapi rekonstrueerimistööde tegemiseks. Enne on valminud ehitusprojektid, mille alusel töid tehakse.

Ehitustöid tehakse Vilja tänaval Räpina maantee ja Vabaduse tänava vahelisel lõigul. Ehitatakse välja uued sademeveetorustikud, rekonstrueeritakse olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitorustikud, uuendatakse tänavavalgustust, mõlemale poole sõiduteed ehitatakse uued nõuetele vastavad kõnniteed, haljastus ning uus sõidutee.

Omanikujärelevalvet teeb ehitustöödele OÜ Estpil koos OÜga Lindvill.

Torustike ehitustöid tehakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab ELi Ühtekuuluvusfond. Veemajandusprojekti maksumus on u 1,09 miljonit ja teede ehitusprojekti maksumus on u 1,11 tuhat eurot.

Tööd planeeritakse lõpetada 31. augustiks 2020.

20 PÄEVA ENIMLOETUD