Menu

Kas tööstusalad toovad 1000 uut töökohta?

Võru maavanema Andres Kõivu plaan luua Võrumaale 1000 uut töökohta ei olegi niivõrd utoopiline, kui suudetakse inimesed ühise eesmärgi nimel tööle panna. Klassikaline näide inimeste ühise eesmärgi nimel tegutsemisest on USA legendaarse presidendi John Kennedy algatus viia inimene Kuule. See oli toona utoopiline idee ja ameeriklaste jaoks eriline, kuna inimese kosmosesse saatmisel jäädi NSV Liidust maha. Ometi õnnestus ameeriklastel esimesena inimene Kuule viia, Nõukogude Liit sellega hakkama ei saanudki ja selle tarbeks ette nähtud Lunohod’idest said Norma populaarsed mänguasjad. Ameeriklaste esimesena Kuule jõudmine oli venelaste jaoks nii tõsine löök, et sellest ei suudetudki toibuda, mis päädis NSV Liidu lagunemise ja liiduvabariikide, kaasa arvatud Eesti, iseseisvumisega.


Ameeriklaste Kuu-missioon pole näide mingist uuest ideest, nii-öelda Nokiast, vaid võimest ühiselt midagi suurt ära teha. Inimene on väga võimekas ja kui ta midagi väga tahab, ei ole tema jaoks miski võimatu. Küsimus on eelkõige tahtmises. Kõik on võimalik, kui kõik osapooled, see on eraisikud, oma- ja maavalitsused ning keskvalitsus, lepivad kokku ühise eesmärgi ning selle nimel siis pingutavad.


Võrukivi arendus pole Võrumaa jaoks kõige parem eeskuju, sest on käinud üle kivide ja kändude ning valmistanud pahameelt naabritele, kes jäid arenduse käigus ilma aiamaast. Elanike vastuseis võib saada põhjuseks, miks ettevõtted ei soovi tulevikus Võrukivi alale tootmist laiendada.


Kõik oleks läinud märksa libedamalt, kui algusest peale oleks arendusse kaasatud eri huvigrupid, kaasa arvatud ümberkaudsete suvilate ja elumajade elanikud. Ühiste jõupingutustega saavutatakse palju parem tulemus, nagu näitas ameeriklaste Kuu-programm. Olgu lisatud, et Kuu-programmis lõid kaasa isegi eestlased, kes olid sõja käigus USAsse emigreerunud. Nõukogude Liidus, kus inimesed riigi tagant varastasid ja ühistele tegemistele kaikaid kodaratesse loopisid, polnud võimalik midagi suurt saavutada.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD