Menu

.      

Nursipalu kipub looduskaitsjatele jalgu jääma

Nursipalu harjutusvälja laiendamise küsimus võib saada peatselt hoopis ootamatu pöörde – nimelt plaanitakse Nursipallu laskeala asemel looduskaitseala loomist.

Kuigi harjutusvälja laiendamise eest aastaid entusiastlikult võidelnud Rõuge vallavolikogu esimees Jaak Pächter ütles, et nii laske- kui kaitseala saavad probleemideta koos eksisteerida, võivad looduskaitsjad olla siin teist meelt. Nimelt on keskkonnaamet tellinud Nursipalu kaitseala loomiseks ekspertiisi ja tänavu juunikuus valminud eksperthinnangu põhjal on harjutusvälja maa-alal kaitseala loomine mitte ainult põhjendatud, vaid lausa vajalik. Eksperdid on teinud ettepaneku luua Nursipalu harjutusvälja alale riiklik looduskaitseala koos üheksa sihtkaitsevööndiga. Hinnangu andmisele eelnenud uuringust tuli välja, et alal on elupaigad kuni 29 liigil, kes on üle-euroopaliselt ohustatud liikidena kaitse alla võetud ning kelle kaitset peab tagama liikmesriik. SA Säästva Eesti Instituudi eksperthinnangus on must-valgel kirjas: „Seetõttu on nende loodusväärtuste kaitse tagamise kohustus riigil, mitte kohalikul omavalitsusel.”

Seoses looduskaitseala loomise plaaniga võib mõista kiirustamist Rõuge valla üldplaneeringu vastuvõtmisel. Planeeringu vastuvõtmiseks kutsus volikogu esimees Jaak Pächter läinud nädalal kokku erakorralise volikogu koosoleku. Kiirustamise märke oli volikogu istungil näha mitmeid. Näiteks polnud volikogu liikmetel infot, kas kaitseministeerium annab Nursi vana koolimaja katuse vahetuseks lubatud 45 000 eurot või mitte. Jaak Pächter kinnitas, et vastav suuline lubadus on jõus, aga koolimaja remont juba käib, ent katuse vahetuse raha pole veel laekunud.

Pächter jäi volikogu istungil jänni, vastates volikogu liikmete küsimustele, kas on mõtet teha riigikaitsealaseid investeeringuid Nursipallu, kui sinna rajatakse looduskaitseala. Pächter küll ütles, et nii laske- kui kaitseala saavad eksisteerida kõrvuti, aga need, kes on kursis Haanja looduspargis toimuvaga, võtavad sellist arvamust kui head nalja.

20 PÄEVA ENIMLOETUD