Menu

GALERII JA VIDEO Iraaki suunduv Kaitseliidu üksus andis Võrumaal väljaõppele viimast lihvi

  • Kirjutas BNS

Sel nädalal toimus Võrumaal peatselt Iraaki välisoperatsioonile suunduva Kaitseliidu väekaitserühma ESTGUARD 4 lõpuharjutus, kus üksus harjutas neile Iraagis määratud teenistusülesannete täitmist.

​Õppuse käigus harjutati muuhulgas VIP eskorti, tegevust konvoi varitsusse sattumisel ning tegevusi rahvamasside ohjeldamisel.

"Harjutame korralikult, kett on pingul. Aga saame hakkama ja saame aina paremaks. Koos on väga meeldiv tiim ning naudin nendega koos töötamist. Usun, et mehed on samamoodi meelestatud ning me saame nendega väga hästi läbi," ütles ESTGUARD 4 jaoülem veebel Tõnis Otstavel.

Kaitseliidule annab osalus välisoperatsioonil võimaluse testida oma väljaõpet ja oskusi. Paljud ülesanded, mida Kaitseliit operatsioonil täidab, on samad, mida täidetakse ka Eestis kriisiolukorras – objektide ja konvoide julgestamine, patrullid. Lisaks annab välisoperatsioonil osalemine hea võimaluse testida oma oskusi reaalse operatsiooni olukorras rahvusvahelise üksuse koosseisus.

"ESTGUARD 4 võitlejad on väljaõppe käigus näidanud, et ei jää millegi poolest alla tavaliselt välismissioone mehitavatest Scoutspataljoni sõduritest. Ehkki kaitseliitlaste peamiseks ülesandeks on olla valmis Eesti kaitsmiseks omal maal, saavad nad väga hästi hakkama ka väljaspool," ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Kõik Iraaki suunduvad üksuse võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed 13-st erinevast malevast. Enim on esindatud Lääne malev kuue liikmega. Rühma koosseisus on seitse tegevväelast, nendest neli teenivad igapäevaselt Kaitseliidus. Üksuse koosseisus on ka mitmeid varasema välisoperatsiooni kogemusega sõdureid, nii kaitseväe kui Kaitseliidu missiooniüksustest. Üksuse noorim liige on 20 aastane ning vanim 48 aastane.

ESTGUARD 4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist (NMI), mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018.a oktoobris, missiooni suurus on 500 kaitseväelast sh instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikides, sealhulgas Austraaliast, Soomest ja Rootsist. NATO missiooni väekaitserühma ülesandeks on missioonil teenivate isikute julgestamine ja eskort nende külastatavatele objektidele, samuti objektide julgestamine. PILDIGALERII

VAATA VEEL GALERIISI