Menu

.      

Antslasse tuleb kaks erihooldeteenuse maja

Ansla vallavanem Merike Prätz. Foto: ANDREI JAVNAŠAN

Juba mõnda aega liigub Antsla inimeste seas info, et Antslasse tuleb kaks 30kohalist hooldekodu. Praeguseks on hooldekeskuse rajamisega seotud tegevused jõudnud nii kaugele, et Antsla vallavalitsus korraldab „Osalise Karjasoo-Puhkela detailplaneeringu” avaliku väljapaneku ajavahemikul 27. veebruarist 13. märtsini tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 1, Antsla linn ja valla veebilehel. Huvitatud isik on AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus.
Mida see kogukonnale kaasa toob, seda selgitab vallavanem Merike Prätz.

Mis täpsemalt siis Antslasse tulemas on?

Merike Prätz: Kaks 30kohalist erihooldeteenuse maja, need ehitatakse täiesti uued. 2015. aasta suvel andis sotsiaalministeerium välja korralduse, millega praegused suured erihoolekandeasutused tehakse väiksemateks üksusteks. See on teenus, mida rahastab riik, igaühe pealt on nii-öelda pearaha, selle eest peab ära maksma personalikulud, maja hoolduskulud  ja muu. Tõenäoline põhjus, miks ministeerium lubab kaks 30kohalist maja (sest algul oli jutt ainult ühest 30kohalisest), on see, et nii on majanduslikult kasulikum.

Miks ministeerium niimoodi otsustas?

M. P.: Praegused hooldekodud – nimetame neid lihtsuse mõttes nii – on liiga suured ja omaette, inimesed elavadki kogu aeg ainult hooldekodu keskkonnas. Mõnes kohas on 100 ja rohkem erivajadustega inimest koos. Väiksemates üksustes on neil võimalus rohkem väliskeskkonnaga suhelda.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD