Menu

.      

Võru Tarbijate Ühistu, K-Rauta ja Võru Rimi avalik pöördumine Linnavalitsusele

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Fotod: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Avaldus  2017. a maikuu Võru Linna Leht avaldas artikli, kus kirjeldati arendustegevust ja sellega seotud tegevusi Jüri, Luha ja Kreutzwaldi tänaval. Artiklis viidatakse, et suvekuudel on nendel teelõikudel liiklus häiritud (mitte suletud). Suve alguses tuleb kasutada ümbersõitu. Raudtee ülesõit on kõige enam üks nädal suletud. Muudatustest lubatakse artiklis elanikke teavitada.

http://www.voru.ee/documents/9602039/15077336/V%C3%B5ru_Linna_Leht+mai17.pdf/dd18f149-fd29-4646-a02b-d384beb4a85c

Praegu on Jüri tn alates Maksimarketist kuni raudteeni kinni. Võru Tarbijate Ühistut, Rimi ja K-Rautat ei ole tööde teostamisest teavitatud, meile ei ole esitatud ei liiklusskeeme ega täpsemat ajakava.

Juhime Teie tähelepanu, et Jüri tn sulgemine vahetult enne jaanipäeva tekitab kaubandusele korvamatut kahju. See on lisaks jõuludele ainus periood aastas, mis võimaldab kaubandusettevõtetel vaiksemate perioodide katteks kasumit teenida. Kõnesolevaid ehitustöid võinuks teostada maikuus, samuti suve teises pooles, mis poleks olnud kaubanduse seisukohast sedavõrd kriitiline. Linnavalitsuse poolt kohaliku ettevõtluse huve ignoreeriv käitumine ning Jüri tn läbimõtlemata sulgemine on arusaamatu ja nördimust tekitav.

Soovime tööde läbimõeldud ja kiiret teostamist vähemasti kuni K-Rauta ristini. Raudtee ülesõidu juures palun lahti hoida 2 sõidusuunda, kõrvaldada jaanipäevaks turvaaed või nihutada see kraavipervele (mitte keset teed). Juhime Teie tähelepanu Võru Linnavalitsuse Teede ja tänavate sulgemise korra § 4 lg-le 3, mille kohaselt linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste korral seoses ehitus- või remonttööde teostamisega võib sulgejalt nõuda töötamist ööpäevaringselt, samuti puhkepäeviti. Seega palun tagada tööde teostamine maksimaalse kiirusega.

Ühtlasi palun esitage meile viivitamatult Jüri tn sulgemise õiguslikuks aluseks olev sulgemisluba.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD