Menu

.      

Võrus saab kaugküttetrasside ehitus hoogu juurde

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Töid alustatakse Seminari väljakult ja tänavalt.

Täna alustati Seminari tänaval ja väljakul Danpower Eesti ASi eestvedamisel kaugkütterasside uue ehitusprojektiga. Jätkub ka Kuperjanovi ja Laane piirkonna ühendustorustiku suurprojekt ning uuel nädalal saab hoo sisse Laane tänava elamispiirkonna soojatrasside rekonstrueerimine. Viiest soojaettevõtte poolt 2017. aastal planeeritud projektidest kaks, Luha tänava ja Wermo kaugküttetrassi ehitustööd, ootavad veel oma käivitusjärge. 

Seminari väljakul vahetatakse välja kaugküttetrass, et uut linnaväljakut ei peaks tulevikus avariide tõttu üles kaevama. "Vana torustik on paigaldatud 70ndatel aastatel ja on seetõttu väga avariiohtlik. Kuna olemasolev soojatorustik jääks ette väljakuga seotud töödele, siis muutub trassi koridor," kommenteeris Danpoweri müügi- ja kliendisuhete juht Maire Udras. Tööde käigus rekonstrueeritakse lisaks Seminari väljakule ka Seminari ja Koidula tänava kaugküttetrass. Kokku paigaldatakse antud projekti raames üle 600 meetri uut torustikku. 

Võrumaa Teataja

Uuel nädalal algavad trassiehitustööd Laane elurajoonis Laane 4 ja 6 aadressidel paiknevate majade suunas. Hiljem jätkatakse torutöödega teisel pool tänavat. „Laane elamurajoon on Võru linnas veel viimane piirkond, kus elanike varustamiseks kütte ja tarbeveega kasutatakse künades paiknevat amortiseerunud neljatorusüsteemi, kus soe vesi jõuab tarbijateni eraldi torustiku kaudu,“ kirjeldas Udras olukorda. „Projekti käigus asendatakse vana, soojakadudega seotud süsteem varustuskindlust tagava uue eelisoleeritud kahetorusüsteemiga. Tänu modernse küttesüsteemi kasutuselevõtmisele tõuseb töökindlus ning vähenevad suured soojuskaod," lisas Udras.  

„Mahukad investeeringud soojavõrku ning -tootmisesse tagavad töökindla, jätkusuutliku ja stabiilse hinnaga toasooja pikaks ajaks. Järjest uuenev kaugküttesüsteem võimaldab vaatamata kulude kasvule ning hoonete soojustõhustamisele hoida kaugküttehinna samal tasemel,“ kinnitas Udras.

Ehitustööd on paraku seotud ebamugavustega: sooja tarbevee ajutised katkestused, parkimisraskused, tolm ja ehitusmüra. Muutuv liikluskorraldus takistab aeg-ajalt liikumist harjumuspäraseid teid pidi, kuid kõik see on mööduv ja arengutega kaasnev. Kohalikele elanikele on alati tagatud juurdepääs oma kinnistule. Ettevõte vabandab ebamugavuste pärast ning loodab elanike mõistvale suhtumisele, samuti palub jälgida kehtivat liikluskorraldust. Probleemide tekkimisel on võimalik koostöös leida kõigi osapoolte jaoks parim võimalik lahendus. Küsimuste ja ettepanekutega saab alati pöörduda ehitaja, linnavalitsuse (liikluskorraldus) või Danpoweri esindaja Maire Udrase (tel 5887 7226) poole.

Novembrini kestvatest ehitustöödest hoolimata on mõlema projekti puhul küttevarustus elanikele tagatud.

Ehitustöid nendel kahel projektil teeb EG Ehitus AS ning omanikujärelevalve teenust pakub OÜ Äärejuht. Danpower investeerib sellel aastal kaugküttetrassidega seotud projektidesse 1,5 mln eurot, sh Seminari-Koidula tänava rekonstueerimisprojekti ca 150 000 eurot ja Laane projekti ca 90 000 eurot. Projekte kaasfinantseerib SA Keskonnainvesteeringute Keskus (KIK).

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD