Menu

Võru linna teenetemärgi pälvis pedagoog Malle-Hedi Henning

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru  linna teenetemärgi pälvis pedagoog, endine Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi algklassiõpetaja Malle-Hedi Henning. Malle-Hedi on olnud avatud suhtleja, suureks eeskujuks paljudele õpilastele ja õpetajatele ning Võru haridusellu on ta andnud suure panuse.

Töötades Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi algklassiõpetajana, võttis ta oma südameasjaks käia võro keele õpetajate kursustel ja õpetada lastele võru keelt ja rahvatantsu. Malle oli pidev enesetäiendaja. Ta õppis iseseisvalt ja kursustel  ka inglise keelt ning sai õiguse õpetada oma klassides ka inglise keelt.Tänaseni leiavad mõned lapsevanemad üles õpetaja koduukse, et paluda teenekalt õpetajalt oma lapse tarbeks pedagoogilist abi.

Malle-Hedi on osalenud aktiivselt Kaika suveülikoolis, mis on võru ja laiemalt lõunaeesti keelele ja kultuurile pühendatud üritus.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast ja seni on selle saanud 33 isikut. Teenetemärk antakse Malle-Hedi Henningule üle Võru linna sünnipäevakontserdil, 17. augustil. Teenetemärgiga kaasneb 2000 euro suurune preemia.            

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD