Menu

Peagi võetakse esimesed ajateenijad erioperatsioonide väejuhatusse

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Foto: AIGAR NAGEL

Ületuleval aastal on kaitseväel kavas võtta esmakordselt ajateenijaid erioperatsioonide väejuhatusse.

Kaitseministeerium on saatnud kooskõlastusele eelnõu, mis paneb paika 2021. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvulise jagunemise üksuste vahel.

Eelnõu seletuskirja kohaselt hakatakse aastal 2021 esimest korda kutsealuseid võtma ka erioperatsioonide väejuhatusse. Erioperatsioonide väejuhatuses väljaõppe saanud ajateenijad määratakse erioperatsioonide 
väejuhatuse reservüksusesse. Erioperatsioonide väejuhatusse kutsutakse kutsealuseid 29. ja 42. nädalal.

Dokumendist selgub, et erioperatsioonide väejuhatuses hakkab aega teenima 30 noormeest ja kuni kaks neidu.

15 PÄEVA ENIMLOETUD