Menu

Pedagoogid on üksmeelel: põhikooli lõpueksamid tuleb säilitada

  • Kirjutas BNS

Eesti suurim haridustöötajaid koondav ametiühing Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) ja õpetajate aineliidud kinnitasid pärast kolmapäevast kohtumist taaskord üksmeelselt, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada.

EHL oli erinevalt õpetajate aineliitudest kaasatud ümarlauda, kus haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) eestvedamisel kaardistati põhikooli ja gümnaasiumi riiklike lõpueksamite läbiviimise poolt- ja vastuargumente. EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri tõdes, et kuna HTM-i antud aeg organisatsiooni liikmete laiapõhjaliseks kaasamiseks ja seisukoha kujundamiseks oli napp, siis otsus toetada muudatusi põhikooli riiklike lõpueksamite läbiviimises langetati üksnes EHL-i juhatuse poolt. Hilisemad arutelud Eestimaa erinevates piirkondades on näidanud, et valdav osa õpetajatest toetab ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilitamist.

Kolmapäevasel kohtumisel tõdeti, et HTM-i korraldatud ümarlauas ei olnud esindatud mitte ükski pea kolmekümnest õpetajate aineliidust. Kitsast kaasatud huvigruppide ringist tulenevalt ei saa pidada ümarlaua seisukohti esinduslikuks. HTM lähtus seaduseelnõu sõnastamisel vaid ümarlaual esitatud seisukohtadest ega ole tuginenud nii kaaluka muudatuse tegemisel teadusuuringutele ega põhjalikule analüüsile, samuti on arvesse võtmata jäänud õpetajaskonna ekspertarvamus.

Kohtumisel osalenud õpetajate esindusorganisatsioonide juhid jõudsid järeldusele, et HTM ei ole oma kaasamispoliitikas olnud läbipaistev, puudub selge kaasamise strateegia, kaasamises valitseb süsteemitus ning ajaline raam analüüsiks on olnud ebaadekvaatne.

Kohtumisel rõhutati, et hariduse arendamine on Eesti jaoks strateegilise tähtsusega ning peab seisma päevapoliitikast kõrgemal.

Tõdeti, et praegu on suurim haridusvaldkonna murekoht Eestis ebapiisav õpetajate järelkasv, arvestades õpetajaskonna keskmist vanust. Õppekavade arendamine peab lähtuma haridusstrateegiast ning oleme läbi viidud teaduspõhiselt, kaasates laiapõhjaliselt õpetajate ühendusi  ning olema erinevaid haridusastmeid ja koolitüüpe lõimiv. Välishindamise arendamine peab olema osa õppekavade arendamisest.

Praeguseks on 14. oktoobril riigikogu kultuurikomisjonile ning haridus- ja teadusministrile saadetud põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite säilimist toetanud avaliku pöördumisega ühinenud juba 23 õpetajate aineliitu. Need on Eesti Matemaatika Selts, Eesti Keemiaõpetajate Liit, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Eesti Füüsika Seltsi Füüsikaõpetajate osakond, Eesti Geograafiaõpetajate Ühing, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Eesti Klassiõpetajate Liit, Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts, Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit, Eesti Muusikaõpetajate Liit, Kunstihariduse Ühing, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Eesti Rootsi Keele Õpetajate Selts, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Käsitööõpetajate Selts "Aita" , Eesti Loodusainete Õpetajate Liit, Eesti Alushariduse Ühendus, Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatus.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD