Menu

Riigikogu võttis vastu 7-eurose pensionitõusu

  • Kirjutas BNS

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu valitsuse algatatud seaduse, millega tõstetakse aprillist pensionide baasosa 7 euro võrra.

Eelnõu seadusena vastu võtmise poolt hääletas 76 riigikogu liiget, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

Valitsuse algatatud seaduse kohaselt tõuseb pensioni baasosa 2020. aasta 1. aprillil pärast indekseerimist täiendavalt 7 eurot ja keskmise pensioni tõusu suuruseks koos indekseerimisega kujuneb prognoosi kohaselt 45 eurot.

Pensioni baasosa kui solidaarsuskomponendi erakorraline tõstmine suurendab kõikide vanaduspensionäride, järelejäänud töövõimetuspensionäride ning toitjakaotuspensionäride pensione.

Solidaarsuskomponendi tõstmine aitab suhteliselt rohkem just madalamat pensioni saavaid mittetöötavaid pensionäre. Pensioni baasosa tõstmine puudutab 2020. aastal ligi 330 000 inimest ja vähendab pensionäride suhtelise vaesuse määra 0,6 protsendipunkti võrra.

Eesti vanemaealiste suhtelise vaesuse määr on viimastel aastatel olnud Euroopa Liidus kõige kõrgem. 2017. aastal elas suhtelises vaesuses 47,5 protsenti vanemaealistest. Samas on Eesti riigi kulutused vanaduspensionidele ühed väiksemad Euroopas. 2018. aastal moodustas keskmine vanaduspension Eestis keskmisest netokuupalgast 41 protsenti, mis on väikseim näitaja Euroopa Liidus.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD