Menu

Töötuna on arvel 4771 Ukraina põgenikku

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Pixabay

12. juuni seisuga on Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajatest end Eesti Töötukassas töötuna arvele võtnud 4771 inimest; nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest on 10,5 protsenti.

Möödunud nädala jooksul, 6. juunist kuni 12. juunini, võttis end töötukassas arvele 355 Ukraina põgenikku, selgub töötukassa statistikast.

Töötukassa abiga on Ukraina põgenikest 53,6 protsenti otsimas tööd Harjumaal. Järgnevad 10,4 protsendiga Ida-Virumaa, 9,3 protsendiga Tartumaa ning 5,1 protsendiga Lääne-Virumaa.

End töötuna arvele võtnud rahvusvahelise kaitse saajatest 85,5 protsenti on naised. Vanusegrupiti on registreeritud töötutest 10,2 protsenti 16–24-aastased, 74,4 protsenti 25–54-aastased ning 15,3 protsenti enam kui 55-aastased.

Kõrgharidus on 62,3 protsendil end töötuna arvele võtnud Ukraina põgenikest ja kutseharidus on 10,5 protsendil. Erialase hariduseta on 15,6 protsenti registreeritutest ja 11,7 protsendil on haridustase täpsustamata. 

Viimase ametiala järgi on registreeritute seas napilt enim, 19,4 protsenti, teenindus- ja müügitöötajad. 19,2 protsenti on aga tippspetsialistid ning 13,3 protsenti tehnikud ja keskastme spetsialistid. 14,3 protsendil eelnev töökogemus puudub. 

Eelmisel nädalal registreeritud uutest töötutest on töötutoetuse saajaid 179 ehk 50,4 protsenti. Kokku saab toetust või hüvitist 77,5 protsenti registreeritutest.

Eelmisel nädalal lõpetati 111 inimese puhul töötuna arvelolek. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 2928 inimesel, neist 2388 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajad saavad end töötuna registreerida alates selle aasta 10. märtsist.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD