Menu

Ministeerium taotleb pagulastega seotud lisakuludeks 300 000 eurot

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VT

Sotsiaalministeerium esitas valitsusele taotluse eraldada pagulastega seotud kuludeks täiendavalt umbes 300 000 eurot.

Ministeerium viitab lisaraha küsimisel sellele, et käesoleval aastal on seoses Ukraina, Süüria ning muude kriisidega kasvanud varjupaika taotlevate välismaalaste hulk ning samuti on suurenenud Eestilt rahvusvahelise kaitse saanud isikute arv.

Aastal 2013 taotles varjupaika 97 inimest, 2014. aastal 147 ja tänavu on mai lõpu seisuga palunud Eestilt varjupaika juba 81 inimest. Prognooside kohaselt võib varjupaigataotlejate arv ületada aasta lõpuks 200 piiri. Kõrvuti varjupaiga taotlejate hulgaga on kasvanud ka rahvusvahelise kaitse saanud iskute arv. 2013. aastal andis Eesti rahvusvahelise kaitse seitsmele, 2014. aastal 20-le ja tänavu mai lõpuks kümnele välismaalasele.

2015. aastaks plaanitud varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate kulude eelarve on ligi 230 000 eurot, kuid seitsme kuuga on pagulaste majutamiseks ja nendele pakutud teenustele ja toetustele kulunud juba pisut üle 300 000 euro.

Arvestades aasta teises pooles veel Eestisse saabuvat võimalikku põgenike hulka ning lisanduvaid rahvusvahelise kaitse saanud inimesi, hindab sotsiaalministeerium täiendavateks kuludeks 300 000 eurot.

Ministeeriumi taotlus ei puuduta Euroopa Liidu rände tegevuskava alusel Eestisse saabuvate ning siin rahvusvahelist kaitset saavate välismaalaste vastuvõtu ja majutamise kulusid.{fcomment}

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD