Menu

.      

Ministeerium: õpetajate keskmine palk tõusis mullu 936 euroni

Võrumaa TeatajaKohalike omavalitsuste esialgsete raamatupidamisandmete järgi tõusis eelmise aasta lõpuks õpetaja keskmine palk üle Eesti 936 euroni, mis on 15 protsenti kõrgem kui aastal 2012, kui õpetaja palk oli keskmiselt 814 eurot kuus.

Haridus- ja teadusministeerium teatas kolmapäeval BNS-ile, et mullu jaanuaris muutus õpetajate palgatoetus selgelt sihtotstarbeliseks, mistõttu paranes ka toetuse kasutamine – kui 2012. aastal jõudis õpetajate palgatoetusest õpetajate palka 96,3 protsenti, siis mullu 101,4 protsenti, ehk tõus oli 5,3 protsenti.

Enim panustasid õpetajate palka juurde vallad, kus maksti õpetajate palkadeks välja riigi toetusest keskmiselt 5,7 protsenti rohkem. Kõige visamalt jõudis palgatoetus õpetajateni viies suuremas linnas, kus aasta lõpuks oli kasutatud keskmiselt 98,5 protsenti õpetajate palgatoetusest.

Ministeeriumi teatel ületas õpetaja palk tuhande euro piiri 17 omavalitsuses. Kõrgeim keskmine palk oli Mäetaguse ja Sauga vallas ning Jõgeva linnas, ulatudes 1100 kuni 1300 euroni. Kõige enam panustas omalt poolt juurde Mäetaguse vald, kes ühes kuus maksis õpetaja ametikoha kohta ise juurde 779 eurot. Suurimad juurde maksjad olid veel Illuka, Rakvere ja Mikitamäe vallad. Madalaim keskmine töötasu oli Tootsi vallas, 729 eurot. Kõige vähem õpetajatele eraldatud palgarahast kasutati ära Halliste ja Õru vallas.

Õpetajate miinimumpalk oli eelmisel aastal 715 eurot ja riiklikku palgatoetust said omavalitsused keskmiselt enam kui 25 protsenti rohkem.

Minister Jaak Aaviksoo rääkis, et märkimisväärne samm on tehtud, kuid riigi eesmärk on õpetaja keskmine palk, mis on Eesti keskmisest 20 protsenti kõrgem. "Palk peab tõusma ühtlaselt kogu Eestis ning toetuse jagamise põhimõtted peavad seda toetama. Eelmisel aastal võitsid palgatoetuse kasvust enim rikkaimad omavalitsused, kuid samas panustasid omalt poolt enim juurde just kõige väiksemad," ütles Aaviksoo.

Viis suuremat linna said palgatoetust keskmiselt 1005 eurot õpetaja ametikoha kohta, kuid aasta lõikes oli sealne õpetajate keskmine kuupalk 988 eurot ehk keskmiselt 17 eurot vähem kui võimaldanuks riigi toetus. Vallad said toetust keskmiselt 833 eurot õpetaja ametikoha kohta, kuid keskmine palk oli neis 890 eurot. Seega lisasid kõige väiksemad omavalitsused oma eelarvest õpetaja palka keskmiselt 57 eurot kuus.

"2014. aasta haridustoetuse jagamise eelnõus jagatakse 166 miljonit eurot, 9 miljonit rohkem kui mullu, ning meie soov on, et eelistõusu saaksid just rahaliselt nõrgemas seisus olevad kodulähedaste põhikoolidega omavalitsused," rõhutas minister. Eelnõu kohaselt kasvab tänavu 95 omavalitsuses palgatoetus 10-60 protsenti ja teistes kuni 10 protsenti. Näiteks tõuseb Valgjärve valla õpetajate palgatoetus umbes 60 protsenti - seal oli õpetajate keskmine palk mullu 801 eurot ja selle saavutamiseks panustas vald oma eelarvest iga õpetaja kohta 154 eurot kuus.

2013. aasta õpetajate palgaandmeid kohalike omavalitsuste lõikes saab täna lõunast vaadata HaridusSilmast aadressil www.haridussilm.ee.

20 PÄEVA ENIMLOETUD