Menu

Võro Instituut toetab Setomaa valla moodustamist

Võro Instituut toetab peaministrile saadetud kirjas Setomaa valla moodustamist, ka on instituut seisukohal, et Vana-Võromaal tekkivad uued vallad arvestaksid põliste kihelkondadega.

"Vana-Võromaa traditsioonide, keele, rahva ühtekuuluvustunde ja identiteedi säilimise huvides on kõige parem, kui haldusreformi tulemusena tekkivad uued vallad arvestaks põliste kihelkondadega," seisab kirjas.

Instituut avaldas rahulolu, et Vana-Võromaa Põlva maakond jaguneb ühinemisplaanide alusel põhiliselt Kanepi, Põlva ja Räpina valdadeks, sest nende piirid ja kuvand on kokku viidavad ka põlise Kanepi, põlise Põlva ja põlise Räpina identiteediga elanike hulgas. Instituut palub valitsusel leida võimalusi, et vabatahtlikult ühinev Kanepi vald võiks sellisena tekkida ka siis, kui elanike arv ei küüni 5000 piirini.

Ka toetab instituut Setomaa valla moodustamist ajaloolise Petserimaa alla kuulunud aladest. "Setode tugev ühtekuuluvustunne, kultuuriline eripära ja senine aastatepikkune koostöö väärivad kindlasti omaette vallaks olemist, et seto keel ja kultuur saaks Eestis püsida ning areneda parimal võimalikul moel," seisab kirjas. "Mitte mingil juhul ei tohiks Orava ja Vastseliina valdu sunniviisiliselt liita Setomaa vallaga, sest selliselt loodavas omavalitsuses hägustuksid nii seto kui võro kultuurilised omapärad ning põliskultuurilist omanäolisust oleks väga raske kasutada piirkonna arendamisel."

Instituut nendib, et Võru maakonnas on liitujate läbirääkimised kujundanud olukorra, kus sarnasus kihelkondade kaardiga puudub, kuid nimede valiku osas on siiski võimalik kasutada põliseid kihelkonnanimesid.

"Praeguse Rõuge valla ümber ühinejate nimeks sobib kihelkonnanimest saadud nimi Rõuge vald kindlasti palju rohkem kui nimi Haanjamaa vald," seisab kirjas. "Meieni jõudnud tagasiside põhjal kutsub Haanjamaa nimi Varstu ja Mõniste valdade elanikes esile nõutust ja võõrandumistunnet. Oleks hea ja mõistlik, kui kihelkonnakeskuse ja tegeliku vallakeskuse nimi Rõuge saaks ka uueks vallanimeks," seisab kirjas

Instituut märgib, et oleks Antsla ja Urvaste valla ühinemisel tekkiva valla nimena eelistanud ja soovitanud Urvaste kui kihelkonna nime. Samas peab instituut nimeküsimusest olulisemaks, et Urvaste kihelkonna identiteedil põhinev uus vald saaks tekkida ka siis, kui elanike arv jääb alla 5000.

"Võru, Sõmerpalu ja Lasva valla ühinemisel toetame Võru valla nime säilimist. See tulevane omavalitsus sisaldab nelja kihelkonna osi ja on koondunud just maakonnalinna Võru ümber, nimi Võhandu vald mõjub sellises olukorras lihtsalt varjunimena," seisab kirjas.

Ka palub Võro Instituut valitsusel leida võimaluse, et Vastseliina ja Orava valla liitumisel tekkiv ja Vastseliina kihelkonna identiteeti hoidev uus vald saaks säilida. "Leiame, et Orava ja kihelkonna tuumiku Vastseliina liitumisel tekkiv kindla paigaidentiteediga vald oleks siiski küllalt suure pindalaga ja võiks olla ka haldussuutlik," seisab kirjas.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next