Menu

Europarlamendi valimistel andis oma e-hääle 155 521 inimest

  • Kirjutas BNS

Euroopa Parlamendi valimistel osales e-hääletusel 155 521 inimest.

Vabariigi valimiskomisjoni teatel algas e-hääletamine 16. mail kell 9 ja lõppes 22. mail kell 18.

Ühtlasi on kolmapäeval viimane eelhääletamise päev jaoskondades.

Erinevalt e-hääletamisest, saab kõigis valimisjaoskondades hääletada kella 20-ni.

Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada Eesti kodanikud ja siin alaliselt elavad ning hääletamiseks soovi avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud.

Üle kogu Eesti on üks ringkond, mis tähendab, et valida saab kõigi 66 kandidaadi vahel.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada Eesti Vabariigi kodanik, kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks, ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust. Valimisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse ning on esitanud Siseministeeriumile vastava taotluse hiljemalt 26. aprillil.

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse iga viie aasta järel. Euroopa Parlament on maailma ainus otse valitud riikidevaheline esinduskogu. Ta esindab Euroopa Liidu (EL) kodanike huve ELi tasandil. Euroopa Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi ja nimetab ametisse komisjoni volinikud (kolleegiumina), kes vastutavad parlamendi ees.

Parlament võtab vastu õigusakte, mis kaitsevad kõigi ELi kodanike huve. Samuti kiidab ta kodanike nimel heaks ELi eelarve. Parlament esindab meid välismaal, vaatab läbi meie petitsioonid ja tegutseb nende põhjal. Parlamendiliikmete tegevus kujundab meie poliitilist ja ühiskondlikku maastikku ning kaitseb Euroopa Liidu lepingus sätestatud väärtusi.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD