Menu

MTÜ Võluvõru erakool ja Tartu demokraatlik võlukool ei saanud tegevusluba

  • Kirjutas BNS

FOTO: Aigar Nagel

Haridus- ja teadusministeerium jättis tegevusloata nii Tartu demokraatliku võlukooli ja Võluvõru demokraatliku unistuste kooli, mõlemal koolil oli plaanis rakendada põhimõtet, et lapsed saavad ise valida, milliseid aineid neile õpetatakse ja kes seda teeb, edastas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

MTÜ Võluvõru erakool Unistuste Kool oli plaanis avada Võrus ja pakkuda kooliharidust esimeses ja teise kooliastmes ehk 1. kuni 6. klassini. Ministeeriumi hinnangul ei ole kooli arengukavast lähtuvalt tagatud kooli jätkusuutlikkus.

Unistuste koolis oli plaanis avada sel sügisel kaks liitklassi ning järgmisel õppeaastal ka kolmas kooliaste (7. kuni 9. klass) ja liitklass. Ministeeriumil tekkis kahtlus, et kavandatav personal pole piisav ei arvult ega kvalifikatsioonilt.

Ministeeriumile jäi ka selgusetuks, kuidas MTÜ kavatseb tagada, et vabatahtlikena koolis töötavad inimesed suvalisel hetkel sealt ei lahku. "Vabatahtlikud võivad töötada õpetaja juhendamisel ning õpetajat abistada, kuid nad ei saa õpetajat asendada. Õpilastele õppe- ja kasvatustegevuse järjepidevuse tagamiseks peab koolil olema kooli töötajatega püsiv töösuhe. /.../ Seega ei ole arengukavast lähtuvalt tõendatud, et kool suudab pakkuda kvaliteetset haridust ning kooli jätkusuutlikkus on tagatud," märkis ministeerium.

Samuti ei veennud MTÜ ministeeriumi oma finantsplaaniga – kui kooli ülalpidamiskuludest peaaegu 70 protsenti on plaanitud saada riigilt ja Võru linnalt, siis linna hinnangul peaks koolipidajal olema endal vajalikud ressursid.

Lisaks ei esitanud MTÜ ministeeriumile tõendeid eripedagoogi ja logopeedi teenuse tagamise võimekuse kohta; sotsiaalpedagoogi ning psühholoogi teenuse tagamist pole isegi planeeritud.

Ministeeriumile jäi ka arusaamatuks, mille poolest on Võluvõru unistuste kool eriline ja vajalik hariduse mitmekesistamiseks.

Tegevusloata jäi ka haridusselts "Vabadus õppida", kellel oli plaanis avada Tartu demokraatlik võlukool. Ministeeriumi hinnangul pole koolil vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajaid ega ka tugispetsialiste, kuigi kooli arengukavas lubatakse läbimõeldud tugisüsteeme ja erivajadustega õpilaste mitmekülgset arengut. Nagu Võru võlukool, soovivad ka tartlased kasutada vabatahtlikke õpetajatena, kuid see ministeeriumile ei meeldi.

Kooli rahastamisplaani kohta märgitakse käskkirjas, et suur osa kuludest on planeeritud katta ebastabiilsetest rahastusallikatest, mistõttu võivad koolil tekkida keset õppeaastat rahalised raskused. Samuti ei suuda haridusselts ministeeriumi hinnangul põhjendada, millel põhineb õpilaste arvu prognoos.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD