Menu

Kaitsevägi sai väljaõppele 1842 noort

  • Kirjutas BNS

Kaitseressursside amet (KRA) viis juulikuu algul ajateenistusse 1842 noort, nende hulgas 27 neidu.

Ootamata ära kaitseressursside ameti kutset tegi taotluse asuda vabatahtlikult aega teenima 40,5 protsenti noormehi. 

11-kuulist väljaõpet alustas kõige rohkem noormehi ehk 994 1. jalaväebrigaadis. 2. jalaväebrigaad sai 374 ajateenijat. Veidi vähem noori läks toetuse väejuhatusse, sõjaväepolitseisse, staabi- ja sidepataljoni. Neiud alustasid ajateenistust 1. ja 2. jalaväebrigaadis, toetuse väejuhatuses ja sõjaväepolitseis.

Juulikutsumise eripäraks oli projekt „Klassiga ajateenistusse“, mille raames läksid ühest klassist noormehed ja mõni neiugi koos aega teenima Paide gümnaasiumist, Rakvere gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka gümnaasiumist ja Tabasalu gümnaasiumist. Tunnustust väärib siinjuures nende koolide riigikaitseõpetajate hea töö. Turvaline ja toetav keskkond peaks noortel aitama paremini kohaneda uute oludega.

Sadakond noort tegi kaasa laulu- ja tantsupeol. Pidu sai peetud ja nemad alustasid kokkuleppel laulupeo sihtasutuse, KRA ja väeosadega oma ajateenistust 8. juulil. Nüüd saab kinnitada, et kõik laulupeolised jõudsid õigel ajal kohale ja seegi kord õnnestus koostöö igati.

Välisriikidest tuli ajateenistusse seekord kuus noormeest Soomest.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 40. nädalal ehk 30. septembril ja 1. oktoobril.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD