Menu

Eesti vanglates ja arestimajades on vange kokku 2506

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

2. augusti seisuga oli Eesti vanglates ja arestimajades vange kokku 2506, kellest süüdimõistetuid on 1965 ja vahistatuid 541. Avavanglas viibib 171 inimest ning kriminaalhooldusaluseid on kokku 4086.

Möödunud nädalal laekus Tallinna Vanglale üksteist teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kolme hooldusalust kahtlustatakse varavastases, kolme isikuvastases ja kolme liikluskuriteos, üht narkootikumidega seotud kuriteos ning üht välismaal toime pandud liiklus- ja narkootikumidega seotud kuriteos.

5. augustil ei naasnud ettenähtud ajaks Tallinna vangla avavanglasse kaks naissoost vangi. Vanglateenistus pidas vangid 6. augusti varahommikul kinni.

6. augustil ei allunud käeraudades vang ametnike korraldustele ning lõi saatmise ajal jalaga kaht ametnikku. Ametnikud kasutasid vangi suhtes jõudu ja paigutasid vangi temale määratud kambrisse. Ametnikud viga ei saanud. Vangla alustab kriminaalmenetlust.

8. augustil ei allunud vang ametnike korraldustele. Vangi saatmisel tagasi kambrisse lõi vang ametnikku käega näkku. Ametnikud kasutasid vangi suhtes jõudu, panid vangi käed raudu ja paigutasid vangi temale määratud kambrisse. Ametnik viga ei saanud.

Tartu Vanglas ei allunud 8. augustil vang ametniku korraldustele käeraudade paigaldamiseks. Ametnike sisenemisel kambrisse lõi vang kätega ametnikke, tabades kaitsevarustust. Ametnikud kasutasid vangi vastu jõudu ja ta käed pandi raudu. Ametnikud viga ei saanud.

Viru Vanglas ei allunud 8. augustil ametnike korraldustele käeraudade eemaldamiseks. Vang lõi käeraudade eemaldamise käigus jalaga ametnikku, löök riivas ametniku kõhtu. Ametnikud kasutasid vangi vastu jõudu. Ametnik viga ei saanud.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD