Menu

Ministeerium toetas 300 000 euroga üheksat harjutusalaga omavalitsust

  • Kirjutas BNS

Nursipalu harjutusväljaku uus väli ehk sihtmärgiala avaneb alles lagendiku juurest, mis annab võimaluse lahinglaskmisi harjutada veelgi põhjalikumalt. Lahinglaskmiste ajal liiguvad üksused sihtmärgiala ja linnaku sees. FOTO: Aigar Nagel

Kaitseministeerium maksis üheksale harjutusalaga omavalitsusele – Anija, Kuusalu, Lääne-Harju, Narva-Jõesuu, Rõuge, Saarde, Saku, Tapa, Võru – heade kavatsuste leppest tulenevalt toetust 300 000 eurot.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on toetuse eesmärk kompenseerida mõjupiirkonnas harjutusvälja kasutamisest tekkivat negatiivset mõju.

"Ilma omavalitsuste toe ja koostööta ei oleks meie kaitseväelaste oskused tänasel tasemel. Selle on taganud maastikul toimuv väljaõpe, kus kasutatakse relvi ja muud tehnikat," märkis Luik.

Ta lisas, et Eestis on riigikaitse kogu ühiskonna asi ning kohalike omavalitsuste piirides harjutusalad on üliolulised meie kaitsevõime tagamisel. "Peame head koostööd kohalike omavalitsustega äärmiselt tähtsaks," sõnas Luik.

Sügisel sõlmitud heade kavatsuste leppe kohaselt viiakse riigikaitseliste väljaõppealade arendamisega seotud tegevusi ellu koostöö ja teavituse tõhustamise vaimus arvestades ümbritsevat elukeskkonda ning lähtudes vajadusest edendada Eesti Vabariigi esmast kaitsevõimet ja riigikaitselist tegevust.

Lepingust tulenevalt maksab aastatel 2019–2023 Kaitseministeerium omavalitsustele iga-aastaselt – seda lisaks õppuste tagajärjel tekkinud kahjude kõrvaldamisele – sihtotstarbelist toetust, mis koosneb kolmekordsest valla piiridesse jääva harjutusvälja alade eest makstud 2019. aasta maamaksu summast, millest lahutati juba makstava kohustusliku maamaksu summa.

Eelnimetatud omavalitsuste territooriumidele jäävad Kaitseväe keskpolügoon, Soodla, Männiku, Sirgala, Klooga, Kikepera ja Nursipalu harjutusväljade ning Tapa lähiharjutusala.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD