Menu

.      

Töötuna on arvel 4898 Ukraina põgenikku

  • Kirjutas BNS

FOTO: Pixabay

24. juuli seisuga on Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajatest ennast Eesti Töötukassas töötuna arvele võtnud 4898 inimest ning nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest on 10,4 protsenti.

Eelmisel nädalal, 18. juulist kuni 24. juulini, registeeris end töötuna arvele 336 sõjapõgenikku, selgub töötukassa statistikast.

Töötuna arveloleku lõpetas 77 registreeritud töötut, kellest 45,5 protsenti lõpetas töötuna arveloleku omal soovil ja 42,9 protsenti tänu tööle rakendumisele. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 4478 inimesel, neist 3493 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukraina põgenikest on 54,3 protsenti tööd otsimas Harjumaal. Harjumaale järgnevad 11,4 protsendiga Ida-Virumaa ning 9,5 protsendiga Tartumaa.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 82,2 protsenti naised ning 17,8 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on töötutest 10,7 protsenti 16–24-aastased, 75,1 protsenti 25–54-aastased ning 14,3 protsenti rohkem kui 55-aastased.

Töötuna arvele võtnud Ukraina põgenikest on 62,7 protsendil kõrgharidus ja kutseharidus 11,1 protsendil. Haridustase on täpsustamata 10,4 protsendil ning erialase hariduseta on 15,8 protsenti registreeritud töötutest.

Viimase ametiala järgi on registreeritute seas enim teenindus- ja müügitöötajaid, 19,6 protsenti. Neile järgnevad tippspetsialistid 18,2 protsendiga ning tehnikud ja keskastme spetsialistid 12,6 protsendiga. Töökogemus puudub 13,8 protsendil.

Möödunud nädalal uutest registreeritud töötutest on töötutoetuse saajaid 135 ehk 40,2 protsenti. Kokku saab toetust või hüvitist 76,5 protsenti registreeritutest.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD