Menu

.      

2. jalaväebrigaad harjutab Lõuna-Eestis kriisiolukorraks valmistumist

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

2. jalaväebrigaad harjutab Lõuna-Eestis kriisiolukorraks valmistumist FOTO: Kuperjanovi jalaväepataljon

Kaitseväe 2. jalaväebrigaad harjutab esmaspäevast kolmapäevani koos politsei- ja piirivalveameti ja Kaitseliiduga Lõuna-Eestis väekaitseõppusel Sentry Sentinel tegevusi kriisiolukorraks valmistumisel ning kaitseväe taristu kaitsmist.

Õppuse Sentry Sentinel hõlmab peamiselt Tartu ja Võru maakondi. Sentry Sentineli eesmärk on harjutada läbi erinevad tegevused, mis võimaldavad 2. jalaväebrigaadil olla paremini valmis võimalikus kriisiolukorras, kui vahetu sõjaline oht riigile veel puudub. Olulise lisaväärtuse annab õppusele politsei- ja piirivalveameti ning Taara linnakus paikneva USA liitlasüksuse osalus. 

Õppuse ajal võib marsruutidel Tapa-Tartu-Võru ning Jõhvi-Tartu-Võru näha tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid. Võrus on teisipäeval kella 19 kuni keskööni liikluseks suletud Kose tee lõik Taara linnaku ees, ümbersõit on korraldatud põhimaantee number 2 kaudu. Võru linnas ja lähiümbruses lendavad õppuse ajal ka liitlaste helikopterid.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eesti sõjalise kaitse eest vastutav kaitseväe struktuuriüksus. Brigaadi rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, lahinguteeninduspataljon ning staabi- ja sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse regulaarselt täiendõpet saavatest reservväelastest vajaduse tekkimisel.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD