Menu

.      

Maavanem ja valed … (1)

Iseenesest meeldib mulle maavanem Andres Kõivu lähenemine arutada tervisekeskuse arenguid kronoloogiliselt ja igakülgselt. Kahjuks on see aga üles ehitatud paljuski moonutatud faktidele, valedele ja klassikalist populismi kasutades. Jättes välja maavanema emotsioonid, näen esimest tõsisemat vastuolu tegelikkusega väites, et Lõuna-Eesti haigla juhataja Arvi Vask ja Andres Kõiv on saanud endiselt linnavalitsuselt heakskiidu uue perearstikeskuse rajamiseks linna tuiksoone äärde ning maa-ametilt nõusoleku aidata luua uus tervisekeskus Võru linna.

Paraku lebab minu laual maa-ameti vastuskiri (22. august 2013, nr.6.2-3/10077) linnavalitsuse perearstikeskuse kavandamise taotlusele, kus on üheselt ja arusaadaval kirjas, et Võru linna omandis on piisavalt kinnisasju ning riigi omandis olev Luha tn 12 kinnistu, millele linn kavandas perearstikeskust, ei ole mõeldud kasutamiseks avalikel eesmärkidel, ning palub linnavalitsusel kaaluda vajaliku maaeralduse leidmist ja soovitud detailplaneeringu algatamist perearstikeskuse krundi planeerimiseks munitsipaalomandis olevatele maaüksustele. Vale jätkub väitega, nagu oleks Lõuna-Eesti haigla edastanud eelmisele linnavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks, mille praegune linnavalitsus on nurjanud. Maavanem, katsume ikka ajas ja ruumis orienteeruda! Lõuna-Eesti haigla ei ole eelmise linnavalitsuse ajal algatanud ühtegi perearstikeskusega seonduvat detailplaneeringut. Viimane laekus linnavalitsusse mullu 27. augustil ja on käesoleval ajal ka menetluses. Heita aga tänasele linnavalitsusele ette seda, et ta lähtub oma tegevuses linna, mitte väikese huvigrupi huvidest, on pehmelt öeldes kummastav, arvestades arvustaja positsiooni ametnikuna.

Selleks, et me ikka ühisest asjast ühtemoodi aru saaks, tahaksin ma kõigile asjast huvitatud inimestele veelkord selgitada, et linnavalitsus ei ole soovinud kunagi pidurdada tervisekeskuse rajamist, vaid algatada diskussiooni, kus teemaks oli planeeritava projektitaotluse ja linna või Lõuna-Eesti haigla omavahendite ratsionaalne kasutamine kaasaegse esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks eesmärgiga korrastada linna jaoks oluline kesklinna kinnistu.

{fcomment}

20 PÄEVA ENIMLOETUD