Menu

.      

Võru maavanemana jätkamiseks sai pakkumise Andres Kõiv

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Foto: ANDREI JAVNAŠAN

JUHIKOHT • Riigihalduse ministri Arto Aasa ettepanekul võiks Võrumaa arengu eestvedamist jätkata senine maavanem Andres Kõiv.

Haldus- ja riigivalitsemise reformi korraldamine nõuab ka maavanematelt avatud mõtlemist ja koostööoskusi ning need omadused on Andres Kõivul olemas, edastas pressiteate vahendusel riigihalduse minister Arto Aas.

Andres Kõiv, kes viibib parasjagu puhkusel, ütles eile, et tal oli enne seda ministriga pikk jutuajamine ja ta jäi jätkamisega nõusse. „On kolm suunda, mis viie aasta jooksul ees seisavad,” kommenteeris ta oma jätkamise tausta, „need on arengustrateegia võimaluste ellurakendamine, Kagu-Eesti arengukava ellurakendamine ning haldusreform.”

Järgmise sammuna tutvustab riigihalduse minister maavanema kandidaati kohalikele omavalitsusliitudele. Seaduse kohaselt nimetab valitsus maavanema ametisse viieks aastaks. Maavanem esindab maakonnas riigi huve, hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest ning juhib maavalitsuse tööd.

Andres Kõiv on olnud Võru maavanem aastatel 2010–2015 ning pärast tähtaja lõppu täitis ta siiani maavanema asendaja kohustusi. Peale maakonna juhtimise on Kõivul kogemus omavalitsuse juhtimises, nimelt oli ta Võru abilinnapea aastatel 1999–2004. Samuti on Kõiv olnud eestvedajaks maakonna arengu paljudes protsessides.

Andres Kõiv omandas kõrghariduse Eesti põllumajandusülikoolis majanduse erialal. Ta on osalenud pikalt Võru linnavalitsuse töös, olles Võru abilinnapea linnamajanduse alal.

{fcomment}

20 PÄEVA ENIMLOETUD