Menu

Võru staažikaim linnapea Anti Allas

  • Kirjutas Kalev Annom

Võru linnapea Anti Allas ei põlanud ära oma sünnipäeval pildi tegemist Jaama tänaval suure porilombi kõrval. See on selge märk linnapea tõelisest sisust. Palju meeldivam oleks olnud poseerida näiteks Vilja tänaval või Räpina maanteel. Anti Allas kinnitab, et Jaama tänav tehakse korda järgmisel, 2021. aastal. Fotod: MARIANNE METT, KALEV ANNOM

Keset koroonaviiruse teist lainet ja aasta enne kohalikke valimisi on paras aeg omavalitsusjuhtidelt küsida: kuidas käsi käib?

Anti Allasel täitus novembris linnapeaametis seitse aastat. Linnapea Anti Allas möönab, et praegu pole aega ja soovitavgi tähtpäevi tähistada ja nii möödus 11. november märkamatult. Küsimusele, milline aeg on linnapeaametis olnud kõige raskem, vastas Anti Allas, et esimesed kaks aastat.

„Raske oli ka tänavu kevadel, kui Võrumaal möllas koroonaviirus ja olime piiri peal, et maakond oleks Eestimaast ära lõigatud nagu Saaremaa. Siiski suutsid võrulased näidata, mida suudavad ja viirus sai tõrjutud. Võidame ka teise laine, kui suudame hoida mõistlikku meelt, oleme ettevaatlikud ja täidame reegleid.

Enne kui vaktsiin ei ole veel kättesaadav, peame lihtsalt selle aja üle elama. Oleme nendega solidaarsed, keda see haigus võib väga valusasti tabada,” meenutab Anti Allas kevadet, eriolukorda ja praegust viiruse teist lainet.

Seitse aastat 17 päeva

Tänase seisuga on Anti Allas olnud linnapea seitse aastat ja 17 päeva. Teisel kohal olev Neeme Haug oli linnapeaametis kaks aastat ja kümme kuud. Anti Allase seitsmel aastal on sügav sisu.

„Kui linnapeaameti vastu võtsin, ei osanud nii pikalt ette mõelda. Teadsin, et linnapea Priit (Fritz) Suit oli linnapea 1919. aastast 1940. aastani ehk 21 aastat ja oli ka sotsiaaldemokraat. On, mille poole püüelda,” arutleb Anti Allas.

Võru linnapea Anti Allas ei põlanud ära oma sünnipäeval pildi tegemist Jaama tänaval suure porilombi kõrval. See on selge märk linnapea tõelisest sisust. Palju meeldivam oleks olnud poseerida näiteks Vilja tänaval või Räpina maanteel. Anti Allas kinnitab, et Jaama tänav tehakse korda järgmisel, 2021. aastal. Fotod: MARIANNE METT, KALEV ANNOM

Koalitsioonileping

Anti Allas vaatab 24. oktoobril 2017 allkirjastatud koalitsioonilepet ajavahemikuks 2017–2021 ja ütleb rahulolevalt, et selle valimisperioodi lõpuks ehk järgmise aasta lõpuks saab täidetud üle 90 protsendi antud lubadustest.

„Usun, et ühelgi varajasemal perioodil ei ole sellist edu saavutatud ja leppes on ainult mõni üksik punkt punasega ehk siis ootab veel täitmist. See on väga hea tulemus,” kinnitab Anti Allas Võrumaa Teatajale. „Tegelikult aga saab tehtud ka selliseid suuri asju, mida pole koalitsioonileppes lubatud. Näiteks saab rekonstrueeritud Tallinna maantee ja Vabaduse tänava sild. Objekte ja tegevusi on veelgi,” lisas Anti Allas.

Tänavad

Võru tänavad on saanud kvaliteetse katte ja mitte ainult. Ka kattealune koos torudega on tehtud. Võrulased on leheveergudel Räpina maanteed, Kose teed  ja Vilja tänavat kiitnud.

„Tänavatesse on investeeritud miljoneid ja Võru Vesi on samal ajal maha pannud torud. Järgmisel aastal saab korda Jaama tänav, mis püsib haokihil,” rõõmustab Anti Allas.

Märksõnaks on ehitamine

Üheks Võru linna viimaste aastate märksõnaks võib julgelt nimetada ehitamist. Linnapea Anti Allas loetleb: korda sai Kesklinna kool, tööd on lõpukorral lasteaias Päkapikk, projekteerimisel Punamütsike. Koreli pargist on saanud laste ja suurte lemmikkoht, keskväljak püüab pilke ja paneb pildistama. Vähetähtis pole ka see, et kalmistul on vesi kraanist keerata. „Kavandame lähiaastatel koos Võru vallaga läbi viia konkursi leinamaja arendaja, ehitaja ja ka teenusepakkuja leidmiseks kalmistu territooriumile. Koos vallaga aitame välja ehitada selle tarbeks infrastruktuuri. Kehtiva planeeringu järgi on koht kalmistul selle tarbeks ette nähtud,” avas linnapea plaane kalmistuga.

Lähiaastate suuremad investeeringud

Järgmisel aastal ehitatakse valmis tervisekeskus, kus hakkavad toimetama Võru linna ja lähipiirkonna inimesi teenindavad perearstid.

Täielikult rekonstrueeritakse Jaama tänav koos kergliiklusteede ja valgustitega. Veel rekonstrueeritakse Vabaduse tänava sild, Tallinna maantee, Roopa tänav tööstusala osas, Koidula tänav Kreutzwaldi tänavast järve poole ja Kalevipoja tänav. Nii torustiku- kui ka teetöid tehakse Võru linnas veel paljudel tänavatel.

Peale selle alustatakse Järve kooli uue hoone ehitamisega ja loomemaja ehitamisega. Samuti on käsil linnale kolme väga olulise hoone projekteerimistööd: Punamütsikese lasteaia uue hoone projekteerimine, Kesklinna kooli kahe täismõõtmetes väljakutega spordihall ja Kubja uue spordikeskuse hoone projekteerimine.

Aastasse 2022 jagub Võru linnas veel väga palju teede ja torustike rekonstrueerimistöid, samuti raamatukogu rekonstrueerimine.

„Kõik ideed on saadud linnaelanikelt ja järgmise aasta eelarvega soovime veelgi rohkem kaasata linnarahvast. Me algatame lisaks veel kaasava eelarve koostamise,” rõhutab Anti Allas.

Vabaajakeskus

„Me tahame jätkuvalt olla väga head koostööpartnerid ettevõtjatele ja investoritele, kes tahavad Võrru panustada. Koos tehes suudame kindlasti rohkem,” kinnitab Anti Allas. „Näiteks aitame igakülgselt kaasa Urmas Johansonilt tulnud ideele rajada Võrru multifunktsionaalne vabaajakeskus, mida kindlasti siinne piirkond vajab ja mis annab hoogu kogu piirkonna turismiettevõtlusele. Kavandatavasse vabaajakeskusesse tuleks veekeskus, kino ja pikemas perspektiivis ka Võrus veel puuduolevad spordihallid. Keskus pakuks tegevust tervele perele ja vanavanematele,” ütleb Anti Allas.

Vabaajakeskus tuleb Maksimarketi kõrvale Luha tänava äärde ja ulatub Turba tänavani, võttes enda alla ligemale kümme hektarit. Keskuse sünd oleks Võru jaoks sajandi projekt ja koht, kus tähistada näiteks Võru linna 250. sünnipäeva 2034. aastal.

Meil peab olema pikk plaan

„Võru kui Kagu-Eesti pealinn peab suutma pakkuda piirkonna inimestele konkurentsivõimelisi ja kvaliteetseid teenuseid. Siinse piirkonna inimesed on sama väärt kui suurtes keskustes elavad inimesed. Võrumaa edu sõltub väga paljuski Võru linna käekäigust ning meie siinse piirkonna inimeste ja omavalitsuste koostöövõimest. Võru linnapeana soovin seda eest vedada ja seetõttu kandideerin ka järgnevatel kohalike omavalitsuste valimistel. Tahan hoida, et rahuaeg Võrus kestaks ja poliitika ei segaks ettevõtlusega toimetamist. Vastupidi, omavalitsus peab olema kõigile ettevõtmistele ja ettevõtlikele inimestele toeks,” rõhutab Anti Allas.

„Peab olema pikk plaan. Samuti ootame riigilt selget ja pikka vaadet, kuidas soovitakse omavalitsusi toetada ja millised teenused on veel ka 20 aasta pärast siin olemas. See annaks inimestele kindlustunde ja omavalitsustele rajajoone ja ka vahendid tegutsemiseks. Me peame olema oma tegutsemises ja kavades julged! Võrul on eeldused olemas, ei ole lahkhelisid erakondade vahel, ettevõtjad on toetavad, linnakodanikud mõtlevad kaasa. Võru on meie kõigi Võru!” on linnapea veendunud.

17. oktoober 2021. aastal on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised.

Anti Allas on linnapea alates 11. novembrist 2013

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD