Menu

.      

Võrusoo katlamaja uus suitsugaaside kondensaator tagab linnaelanikele puhtama õhu ning elukeskkonna

  • Kirjutas Võrumaa Teataja
Võrusoo katlamaja uus suitsugaaside kondensaator puhastab hakkpuidu põlemisel tekkinud kuumad suitsugaasid lendtuhast ning suunab vabanenud energia kaugküttevõrku, kattes seeläbi piirkonna suurenenud soojavajadust. Prognoositavalt tagab seade ligikaudu 13% kogu Võru kesklinnavõrgu aastasest soojatoodangust.
 
Danpower Eesti tehnikajuhi Juhan Aguraiuja sõnul oli uue tehnoloogia paigaldamine vajalik, et puhastada hakkpuidu põletamisest tulevaid suitsugaase ning tagada seeläbi Võru linnaelanikele puhtam õhk ning parem elukeskkond. „Tänu uutele küttevõrguga liitujatele on viimastel aastatel piirkonna soojavajadus märkimisväärselt suurenenud, mida ilma uue süsteemita oleksime pidanud hakkama tagama keskkonda koormava põlevkiviõliga. Suitsugaaside kondensaatori abil saame suitsugaasidest tuleva energia suunata aga kaugküttevõrku, kattes seeläbi nii suurenenud soojavajadust kui ka vähendada süsihappegaasi emissiooni keskkonda,“ selgitas Aguraiuja. Nüüdsest võivad kohalikud märgata, et regulaarselt töötab Võrusoo katlamajas ainult üks korsten, kust tuleb paksu valget suitsu ehk puhast veeauru, mille temperatuur on 50°C varasema 160-190°C asemel.
 
Uues süsteemis juhitakse Võrusoo katlamaja kahe hakkpuidukatla kuumad suitsugaasid ühisesse kondensaatorisse, kus need puhastatakse lendtuhast ning jahutatakse maha, kasutades selleks süsteemis ringlevat sooja vett. Protsessi tulemusena suitsugaasides sisalduv veeaur kondenseerub ning sealt saadav energia suunatakse kaugküttevõrku. Prognoositavalt tagab uus tehnoloogia max 13% kogu Võrusoo katlamaja aastasest soojatoodangust, töötades nimivõimsusel 3,1 MW. „Tänu sellele väheneb ka katlamaja hakkpuidu tarve umbes 10 000 m3 võrra aastas, mis aitab kompenseerida viimase aasta jooksul järsult tõusnud hakkpuidu hinda,“ lausus Aguraiuja.
 
Uue tehnoloogia paigaldamise oli viimase aasta suurim investeering Võru kaugküttevõrku  kogumaksumuses 743 000 eurot, millest 260 070 eurot kattis Keskkonnainvesteeringute Keskus.  Ehituse peatöövõtja oli taastuvenergeetika- ja koostootmislahenduste ettevõte ICP Solutions OÜ ning järelvalvet teostas OÜ Äärejuht. Tehnoloogia tarniti Šveitsi firmalt IS Saveenergy AG-lt. 
 
Danpower jätkab Võru kaugküttevõrgu arendustöödega ka käesoleval aastal, seades kõikidele Danpoweri katlamajade katelde juhtimisel sisse täiesti uue juhtimisautomaatika. See võimaldab kasutusele võtta erinevaid tänapäevaseid nutikaid lahendusi tänu millele väheneb manuaalne töö ning tõuseb varustuskindlus.

20 PÄEVA ENIMLOETUD