Menu

Võru areneb …

Laupäevases lehes avaldasime statistikat möödunud aastate kohta. Sellist statistikat ei ole enam võimalik iialgi ilmutada, sest haldusreformiga tekivad uued kooslused ja uus statistika. Tekib ka vägivaldne kooslus.

Tänases lehes on näide, kuidas nööriga mõõdetud maast saab linnaosa. Nii peaks ka uutes halduskeskustes saama uued keskused. See ei ole lihtne, kui vaieldakse vaid nime pärast. Nimi ei riku meest, kuid on selge, et nime pannes oldi ühisel platvormil. Võiks ju öelda, et tänapäeval on vähe abielulahutusi, sest ei abiellutagi. On palju kooselude purunemisi, sest tegelikult ei proovitagi koos püsida.

Miks ei oleks Võrust ja Võrumaast võinud tekkida üks tugev omavalitsus, nagu seda tegi Saaremaa? Seda küsimust ei tasuks ajalookoridori heita.

1984. aasta Raimo Pullati „Võru linna ajalugu” kirjutab, et selle omaaegse nöörimaa kasutajaks olid seitse kaupmeest, kõrtsmik, seitse tislerit, puusepp. Hämmastav on, et tollal tehti vahet kaupmehe ja trahteripidaja vahel. Linnapidajate kvaliteeti näitab ka, et vahet tehti tisleri ja puusepa vahel. Nöörimaa saajate seas olid ka müürsepad, kingsepad, rätsepad, sepp, parkal, kellassepp, lukksepp, puidutreial, pagar, lihunik, köster. Kõik nad tahtsid nööriga mõõdetud maal midagi kasvatada.

See oli linna uudismaa, mis oli kõrgemal üleujutustest. Nüüd oleks olnud linna isetegevus moodustada Võru linna ühisvald, nagu suutis Kuressaare. Kes ütleks, et oli selle ajalooliselt aktsepteeritava koosluse tekkimise takistamise põhjus?

Küsime, kes on pädev kirjutama ajalugu „Võrumaa 100”? Kes? Võrumaa ajaloo Nöörimaa hetked peaksid olema inspireerivad. Üleujutused linnas olid sagedased, kuid ikka ehitati linn üles. Linnas oli isegi legendaarne gaasianalüsaatorite tehas, ehitusmaterjalide tehas Võrukivi oma karjääridega, juustutehas, kus tehti kuulsat Vene juustu, autobaas nr 3 oma legendaarse juhi Avo Kilgastiga, teedevalitsuse tehnika poolt juhtis missioonitundega Tõnu Kibena.

Miks ei ole seda sajanditevanust linnaosa uuritud? Kas kivi instituudi kapsaaeda või kuhugi mujale? Võrumaa Teataja avaldab tunnustust Nöörimaa Toidukeskuse sünnile, Arthur Ruusmaale Võrumaa muuseumist ning legendaarsele kaubandustöötajale Mati Kondimäele.

Miks palka saavad Võru instituudi inimesed kaasa ei löö? Äkki on nende tase sealse bussipeatuse nime vahetamine …

ARVAMUS