Menu

Palun rohkem inimlikkust!

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Pixabay

JUHTKIRI Hooldekodudesse satuvad enamasti inimesed, kes enam omal käel hakkama ei saa ja on sunnitud ühel või teisel põhjusel oma päevi võõras keskkonnas veetma.

On lootust, et inimene harjub kõigega ja seetõttu oskavad nii mõnedki hooldekodu elanikud uut “kodu” aja möödudes oma koduks pidada. Selleks on tarvis aga inimlikku suhtumist, mõistmist, puhast keskkonda ja hoolimist. Kindlasti on selles osas praegu nii mõneski Eesti hooldekodus veel vajakajäämisi.

Kus on aga see kitsaskoht, millest alustada vajakajäämiste likvideerimist? Kuidas muuta hooldekodud hoolekandeasutustest, kus inimesed on sunnitud justkui puuris olema, kodusteks paikadeks? Jaanuarist jõustuva sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt peab teenust vahetult osutaval hooldustöötajal olema kutseseaduse alusel saadud hooldustöötaja kutse või ta peab olema läbinud kutseõppe tasemeõppe õppekava või täiendkoolituse. Kas see peen nõue teeb meie hooldekodud kodusemaks?

On paratamatu, et täna peavad hooldustöötaja ametit ka inimesed, kel puudub ametlik paber selle kohta, et nad on omandanud näiteks õe eriala või saanud mõne muu kõrgema hariduse. Olude sunnil on nad oma ametisse surutud, kuid see ei tähenda veel, et nad sellesse ametisse ei sobi.

Hooldustöötajatelt vastava kvalifikatsiooni nõudmine tingib ilmselt olukorra, kus hooldustöötajaid jääb veelgi vähemaks. Kui enda koolitamisega tuleb niikuinii vaeva näha, siis võidakse valida pahatihti hoopis mõni teine, lihtsam amet. Ei tule kellelegi üllatusena, et hooldustöötaja amet on üks keerukamaid. Tõsi, ka selleks on tarvis teadmisi, kuid teadmistest veelgi olulisem on inimlikkus.

Kui juba täna on hooldekodud olukorras, kus neil ei ole piisavalt töötajaid, siis edasine olukord kisub veelgi nutusemaks. Kindlasti on täna nii kehvemaid kui ka paremaid hooldustöötajaid, paraku on selline olukord igal ametikohal. Küll aga võib taoline nõudmine tekitada olukorra, kus nii kehvemad kui ka paremad hooldustöötajad õpivad end muusse ametisse, kuigi mitmed neist sobivad hooldekodudesse kodutunnet looma justkui valatult. Inimlikkuse ja hoolimise tõendamiseks kahjuks koolitustel paberit ei väljastata.

ARVAMUS