Menu

JUHTKIRI Oma liistud on igavad

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Elus on ikka nii, et igal kingsepal soovitatakse jääda oma liistude juurde. Parajalt püsimatu ja targutav eestlane ei kipu sellest aga sageli kinni pidama. Palju huvitavam on juurelda teemadel, mis ei ole päris enda eluala, kuid milles on omandatud mingisugusedki, kuid sageli ainult oma arvamusele tuginevad teadmised. Ei ole vale, et igal asjal võiks olla mitu arvamust ja mitme erineva eluala inimese arvamus pigem rikastab olukorda. Siiski ei tohiks võhiku arvamus otsustavaks muutuda.

Arvamus arvamuseks, kuid lõppkokkuvõttes võiks siiski pagar küpsetada saia, torulukksepp parandada torud ja arst ravida haigeid. Olles praegu keset viirusest tingitud erakordset olukorda, kipuvad ka kõige selgemate piiridega ametid omavahel segi minema. Nii on haiglatesse appi oodatud kaitseliitlased, politsei peab linnapildis mängima lasteaiakasvatajat ning pagarid, õmblejad, müüjad, kingsepad ja mistahes ameti esindajad arvavad end paremaks otsustajaks, kui on seda praegune valitsus.

Oleks igati aus ja tervitatav, kui valdkonnavälised kaasarääkijad sooviks vastutada ka tagajärgede eest. Kahjuks nii see ei ole ja see omakorda soosibki arvamuse avaldamist ja jalgade trampimist kohas, kus arvatakse endal olevat piisav õigus arvamuse avaldamiseks, kuid põhjendusi või tagajärgede eest vastutamist samas kohas ei leita. Igaühest võib saada päris poliitik ning peaaegu igaüks võib pürgida selle poole, et saada enda kätte võim. Arvestama peaks vaid pisiasjaga, et koos võimuga käib kaasas ka vastutus.

Nii peaks näiteks ka iga raietööde vastane küsima iseendalt: kas ta talitaks samuti juhul, kui tegemist oleks tema isikliku metsaga? Kas mets jäetaks majandamata, puud lastaks üle küpseda ja taotaks rusikaga vastu rinda ning väidetaks, et just see paik on püha ja õnnis ning puutumatuks ürgmetsaks loodud?

Arvamuste rikkus on tervitatav. Oma arvamuse avaldamine on tervitatav. Võitlus millegi vastu, mille tagajärgedega ei soovita tegeleda, on kellegi või millegi moraalsete või materiaalsete ressursside asjatu tuuldeloopimine.

ARVAMUS