Menu

Misso hooldekodu mõtleb venelastele ja jaapanlastele

Misso vald tegeleb juba teist aastat hooldekodu projektiga, mille märksõnadeks on ülimalt energiasäästlik maja ja tulevikule mõeldud teenused. Hoone lõplik projekt saab lähiajal valmis ja ehitamiseks vajaliku raha hankimine toetusfondide kaudu on üsnagi reaalne. Misso vallavanem Lembit Sikk on optimistlik ka hooldekodu teenuste ekspordi osas.

Ta kinnitab, et vallal on tõesti mõte pakkuda teenust ka kaugemale, mitte ainult Eestis kohapeal, vaid mõeldud on nii Venemaa suunale kui ka räägitud jaapanlastega. „Vene kliendid on rikkad,” rääkis Sikk. „Kui meie saame 600-800 euroga kuus kliendi hooldatud, toidetud ja anda talle ka vajalikku abi, siis näiteks Peterburis, Novgorodis või Moskvas on ainuüksi korterite kuuüürid tuhande euro kanti.”

Väikeses piiriäärses vallas tuleb mõelda pisut kaugemale kui oma küla ja maakond. Sikk mõtleb viiskümmend aastat kaugemale. Praegu ei tea tema sõnul keegi, mida inimesed kümne aasta pärast otsivad või unistavad, nõudlus võib muutuda. Samuti on ka hotellides ja toitlustusasutustes tähtis täituvus. Maja võib olla uhke, aga määravaks muutuvad lõpuks teenuse kvaliteet ja personal.

Hooldekodu jääb plaanide kohaselt valla omandisse. Kas selle opereerimiseks tehakse peale selle juurde ka osaühing või mõni muu juriidiline isik, sõltub rahastamismudelist ja hoone ülalpidamise mudelist. „Loodame, et järgmine aasta läheb ettevalmistamiseks ning aastatel 2018–2019 saab hooldekodu valmis,” lausus Sikk. Praegu loodetakse muu hulgas CO2 kvoodi ja Šveitsi energiaprogrammide rahale.

Reaalne vajadus hooldekodukohtade järele on suur terves maakonnas, sadakond Võrumaa inimest on praegugi hooldekodus teises maakonnas. Tegemist pole seega ainult valla projektiga, vaid ka kogu maakonna ühe prioriteediga. Misso hooldekodus viiekümnest kohast 22 on planeeritud valla inimestele. Kui kohad ei täitu, üüritakse need välja.

Projekti vaadates on selge, et Misso valla plaanides ei ole nii-öelda ühiselamukohtade loomine, projekt näeb igati sisukas välja. Hoones asuvad huvitegevuse ruumid, jõusaal, galerii, terrass, raamatukogu, massaažiruum jm. Välialale on kavandatud iluaed, viljapuud, peenramaa ja erinevad puhkealad.

ARVAMUS