Menu

Väike omavalitsus ei suuda rahva huve kaitsta

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

See, kuidas väike, tuhande elanikuga Meremäe vald pidi kaevanduse rajamisel alla vanduma Võru tee-ehitusfirmale, näitab, kui vähe on tegelikult väiksel omavalitsusel võimalusi oma õiguste eest seista ja oma elanike huve kaitsta.

Teisalt jälle võtame Tallinna linna. Üks põhjusi, miks keskvalitsus Tallinna linnaga tülis on, tuleneb linna visadusest oma elanike õiguste eest seismisel. Võtame näiteks erakoolid, mille toetamise keskvalitsus lõpetas ja mille pärast linn riigi vastu kohtusse läks. Milline väike omavalitsus suudaks sedasi riigiga kohut käia? Meenub ainult juhtum, kus Tartu linn toonase linnapea Andrus Ansipi eestvedamisel riigiga võla pärast vaidles ja ega rohkem ei teagi. Väike omavalitsus peab alla vanduma nii riigile kui eraettevõtetele.

Teine näide oli mõned aastad tagasi Misso vallas. Valla juhid käisid planeeringute pärast kohut autovedajate ühinguga ERAA. Asi lõppes sellega, et kohtuasjad neelasid suure osa valla eelarvest ning tagatipuks jäid valla juhid valimistel oma ametist ilma. Saatuse irooniana sai kohalikel valimistel kõige rohkem hääli autovedajate ühingu ERAA peasekretär. Mis tähendab, et ühing võttis terve valla üle. Võib arvata, et Meremäe valla kohtuskäimine kaevandusettevõtetega oleks lõppenud samamoodi – valda juhiks edaspidi kaevandusfirmade esindajad.

Sama asi ootab lähitulevikus Mõniste valla inimesi. Ka seal noolivad dolokivikaevandusi kaks suurt ehitusfirmat, millest üht käis rahvakoosolekutel esindamas vandeadvokaat Siim Roode – seesama mees, kes aitas Reformierakonna juhtkonda kuuluval perekond Rosimannusel kohtus musta valgeks rääkida. Võib arvata, et nii kõrgelt lendavate vastaste puhul pole kohalikul omavalitsustel palju võimalusi kaasa rääkida. Kohtusse minekut Mõniste vald omale lubada ei saa. Tuleb sealgi nõustuda tingimustega, mis peale surutakse. On hea, kui vabariigi president lohutuseks mõne hea sõna ütleb nagu Meremäel, aga võib juhtuda, et tuleb lihtsalt vaikselt ära kannatada.

ARVAMUS