Menu

.      

Riigikogu tõstab ID-kaartide, passide ja abielukannete riigilõive

  • Kirjutas BNS

Riigikogu tõstab ID-kaartide, passide ja abielukannete riigilõive

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu riigilõivuseaduse ja teiste seaduse muudatused, mile kohaselt tõusevad järgmisest aastast mitmed siseministeeriumi valitsemisala riigilõivud.

Seaduse vastu võtmise poolt hääletas 53 riigikogu liiget ja vastu 22 riigikogu liiget.

Seadusega muudetakse kodakondsuse saamise, taastamise ja kodakondsusest vabastamise taotluste, isikut tõendava dokumendi taotluste, elamisloa, pikaajalise viisa ja lühiajalise töötamise registreerimise taotluste, rahvastiku toimingute ning relvaseaduse ja turvategevuse seaduse alusel tehtavate toimingute riigilõive.

Näiteks ID-kaardi taotlemisel makstav riigilõiv tõuseb 30 eurolt 45 eurole ja passi taotlemisel 45 eurolt 60 eurole. Riigilõiv abielukande eest kasvab 30 eurolt 70 eurole ning lahutuskande eest 50 eurolt 90 eurole. Soodsam riigilõiv jääb kehtima lastele, pensionäridele ja puudega inimestele ning reisidokumendi puhul rahvusvahelise kaitse saajatele.

Teise lugemise käigus tehti seaduse eelnõusse muudatus, mille kohaselt tõstetakse relvalubade ja relvadega seotud taotluste ja toimingute riigilõivumäärasid vähem, kui esialgu kavandatud. Erandina suurendatakse relva lammutamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa taotluse läbivaatamisega seotud lõivumäära 10 euro võrra.

20 PÄEVA ENIMLOETUD