Menu

.      

Tervisekeskuse projekt sügisel uuele ringile

Võru ei esitanud mais taotlust tervisekeskuse investeeringutoetuse saamiseks, nii nagu tegid seda kümned teised Eestimaa omavalitsused. Voorust kõrvalejäämine tekitas palju küsimusi, millele proovime tänases lehes linnavalitsuse ja Lõuna-Eesti haigla käest vastuseid saada.

Uue tervisekeskuse projekt ei mõjuta otseselt perearstiteenuse sisu, ka praegu saavad kõik kliendid teenindatud. Keskus suurendab eelkõige perearstiteenuse atraktiivsust. Ühelt poolt motiveerib nüüdisaegne töökeskkond noori arste, teiselt poolt rõõmustavad tänapäevased tingimused patsiente. Võru linna kodanike jaoks väärtustab see aga kohalikku elukeskkonda.

Rajatav tervisekeskus muudab teenused füüsiliselt kergemini kättesaadavaks. Uus hoone plaanitakse ühekorruselisena, mis hõlbustab patsientide liikumist. Alternatiivina on laual ka kahekorruselise maja plaan, mis eeldab aga ratastooliga liikumiseks suuri lifte.

Sügisel ees ootavate arutelude käigus on üheks põhiteemaks keskuse asukoht. Linnavalitsuse teatel on atraktiivsete kohtade osas linnas nappus.

Praegune polikliinikumaja asub küll linna keskel ja on logistiliselt kõikidest suundadest kergesti ligipääsetav, kuid autokasutajate jaoks on probleemiks kujunenud parkimine. Patsientide jaoks on aga raskendatud treppidel liikumine.

Võru täiskasvanute gümnaasiumi lammutamisel ja selle asemele tervisekeskuse rajamisel said takistuseks muinsuskaitse piirangud.

Lõuna-Eesti haigla on käinud välja Luha tänava projekti. Maksimarketi ümbruses kihab elu, sinna suunduvad ka enamike valdade maanteed – nii Haanja, Rõuge, Varstu, Vastseliina, Mõniste, Misso kui ka  Meremäe poolt tulev liiklus. Antsla, Urvaste, Sõmerpalu ja Lasva poolt saabuvate patsientide teenindamiseks võivad tervisekeskuse projektiga kaasneda aga muudatused busside ajagraafikus.

Linnapea sõnul ei olegi Luha tänava asukohale praegu head alternatiivset plaani, sest suur osa soodsa asukohaga maad on tänaseks erastatud. Seega võib ühe alternatiivina kõne alla tulla mõne kinnistu soetamine.

Sügisel on oodata tervisekeskuse suunas edasiminekut ja uusi otsuseid. Linn ja maakond ei ole rahast kindlasti ilma jäänud, nii kinnitas eile ka ministeerium. Võimalik, et uues voorus muutuvad taotlustingimused linna ja haigla jaoks pigem soodsamaks. Kas esimesest voorust kõrvalejäämine oli pigem kasulik, võib selguda juba aasta teisel poolel.

ARVAMUS