Menu

ARVAMUS Stalinism Rõuge moodi

  • Kirjutas Katrin Pudersell Rõuge valla kodanik, lapsevanem

Katrin Pudersell Rõuge valla kodanik, lapsevanem

Katrin Pudersell: „Käesolevas ja eelmises Võrumaa Teatajas 9. märtsil ilmunud arvamuse „Rõuge NSV” autorid kinnitavad, et on oma seisukohtadeni jõudnud iseseisvalt ja teineteisest täiesti sõltumatult, kuigi sarnaseid, elust enesest pärinevaid näiteid kasutades.”

Loodetavasti on veel lugejate hulgas neidki, kes mäletavad nõukogude aega. On neid, kes seda kiruvad, kui ka neid, kes heldimusega meenutavad.

Kindlasti käibis selleaegses ühiskonnas palju ebamõistlikku: küll ei tohtinud kõigest igal pool rääkida ega kirjutada, häda võis kaela saada juba valest suhtumisest, hoiakust jne. Samas saab sellest ajast positiivsena nimetada ühiskonna kõige väiksema mutri, tavakodaniku kindlustunde tuleviku ees – inimesed olid hoitud. Seda sisendasid kindla töökoha ja sissetuleku ning kestva kodulähedase põhi- ja keskkooli olemasolu (sh maapiirkondades), peale selle kõigile kättesaadav ülikooliharidus. Selle tulemusena julgesid noored pered maale elama jääda; peredesse sündisid lapsed, tagades kohalike lasteaedade ja koolide täituvuse.

1990. aastatel, kui uue Eesti Vabariigi tingimustes arenes sõnavabadus, vabadus uskuda, arvata, elada täpselt kooskõlas oma veendumustega, hakkas samas rahva hoitus järk-järgult kaduma. Esmalt lõhuti kokkuhoiu ning mõistliku majandamise egiidi all seni maarahvale tööd pakkunud riiklikud ühismajandid. Töökohtade kadumisel maal siirdus enamik tööealistest elama ja tööle linnadesse, piiride avanemisel ka teistesse lähemal asuvatesse riikidesse.

Selle tulemusena vähenes aastate jooksul drastiliselt ka laste arv maakoolides ning -lasteaedades. Väheste õpilaste tõttu ongi juba suletud enamik maakohtade keskkoole. Riigi poolt kohalikele omavalitsustele aktiivselt peale surutava kokkuhoiule suunatud hariduspoliitika valguses ootab paljusid maakohtade allesjäänud 9klassilisi põhikoole parimal juhul ees muutumine 6klassiliseks. Ehk siis tegelikult rebitakse puruks viimased lastega peresid maal hoidva keti lülid.

Võiks ju vastu väita, et kas ei kaalu seda osade inimeste suhtelist ebamugavust üles endiselt toimiv sõnavabadus, õigus mõelda, tunda, kirjutada, rääkida oma sisemiste veendumuste kohaselt, seetõttu kannatada saamata; mitu korda parem ja ettearvatavam elu meie avatud ühiskonna tingimustes, kus kõige toimuva kohta pakutakse õigel ajal informatsiooni, piisavaid põhjendusi ning alati on võimalus soovi korral oma elu puudutavates otsustes kaasa mõelda ja rääkida.

Kaaluks ehk tõesti, kui see ka tegelikkuses nii oleks. Vahest riiklikul tasandil ja võib-olla teistes kohalikes omavalitsustes, kuid meie väikeses Rõuge vallas ei ole ka need asjad sugugi hästi.

Esimene hea näide on toimiv trüki- ja sõnavabaduse piiramine. On märgatav tsensuur Rõuge valla lehe Mägede Hääl kaastööde valikul, kus avaldatakse vaid volikogu koalitsiooniliikmete ning vallavalitsuse seisukohtadega kooskõlas olevat materjali. Hea näitena saab siin tuua volikogu opositsioonisaadikute artikli „Rõuge vald vajab Krabi kooli” avaldamata jätmise. Olgem siis juba täpsed ja nimetagem Mägede Hääl ringi Rõuge vallavalitsuse ning vallavolikogu koalitsiooni häälekandjaks.

Teiseks silmatorkavaks probleemiks on Rõuge valla poolne tagakiusamine tööandjana, tingituna represseeritava teisitimõtlemisest või julgusest ilmsetele vigadele tähelepanu juhtida. Võtame näiteks praegu Rõuge valla teenuskeskustes toimuvad koondamised. Olukorras, kus koondatakse aastaid töötanud ja kogu piirkonda paremini tundev spetsialist ning jäetakse tööle vähem kui aasta tagasi palgatud piirkonnale tundmatu inimene, on ilmselge, et tegelik eesmärk on koondada konkreetset, vallavalitsusele sobimatut inimest, mitte töökohta. Nii olemasolevate kui ka võimalike tulevaste näidete loetelu võiks siin olla pikk, kuid inimeste kaitse huvides ei hakka kõike kirjutama.

Volikogu enda ja selle komisjonide otsustusprotsesside juhtimine NLKP-laadsel viisil muudab nende toimumise mõttetuks, valdav osa otsuseid on sisuliselt vallavalitsuses ette ära tehtud ning koalitsioon peab volikogus vormistama soovitud suunas otsuse. Tõelisi, kahepoolseid kompromisse sisaldavaid arutelusid näeb volikogus harva ja seda ehk ainult distsiplineeriva ajakirjaniku juuresolekul. Formaalsust lisab seegi, et otsuste eelnõud tehakse kättesaadavaks vaid üksikud tööpäevad enne volikogu toimumist. Arvukate ning mahukate eelnõude puhul ei jõua ka opositsioonisaadikud neid alati enne piisaval määral läbi töötada ning sellele on volikogu istungil ka vallavalitsuse tähelepanu juhitud. Õigeks ajaks ei avaldata volikogu komisjonide protokolle, mis peaksid toetama saadikuid eelnõude sisu mõistmisel. On juhtumeid, kus komisjoni protokolle pole kättesaadavaks tehtud isegi volikogu toimumise ajaks. Samuti viibib tihti ettenähtust kauem volikogu enda protokollide valmimine ja avaldamine.

Eeltoodule võib veel lisada Rõuge vallavalitsuses toimiva üleüldise usaldamatuse ja salastatuse õhkkonna, mis pärsib töötajate omavahelist suhtlust, töist infovahetust ja volikogu komisjonide sisulist tööd ning tingib ebaterve mikrokliima töökohal. Tööalast informatsiooni jagatakse vaid kitsas ringis ning viisil, mis sunnib valla töötajaid ka oma ülesannete täitmise seisukohast olulistele dokumentidele juurdepääsu iga kord eraldi taotlema. Kas samal salastatuse eesmärgil on ka endise Rõuge vallaga liitunud väikevaldade arhiivides sisaldunud dokumentide (sh osalist) äraviimist korraldatud seda kirjalikult dokumenteerimata? Andmed puuduvad, kuid siin on tuvastatav vastuolu arhiiviseadusega (§ 11 lõige 2 ja § 9) ning Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 181 „Arhiivieeskiri” (§ 18).

Omaette nähtuseks selles hierarhilises süsteemis kujunes Rõuge valla Varstu piirkonna valimiskomisjon, mis oli valdavalt kokku pandud koalitsioonisaadikute, saadikukandidaatide või nendega seotud isikute alusel. Lugupeetud vallajuhid, poliitiliselt tasakaalustatum valimiskomisjon oleks ehk veidigi päästnud kohalikus valimisaktiivsuses. Näiteks minul isiklikult oli just komisjoni poliitiliselt kallutatud koosseis üheks põhjustest, miks jätsin seekord valimata.

Kõik eelnev võiski olla tegelikuks põhjuseks, miks sulas käesolevatel riigikogu valimistel ootamatult Rõuge kohaliku rahva toetus Rõuge valla võimuliidu teadaolevaks mentoriks olevale Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale. Selle eredaks näitajaks on nimetatud erakonna ühe kõva mehe ääretult kesine häälesaak – vaid 271 toetajat oma koduvallas. Selline põrumine riigikogu valimistel on käsitletav täiesti arvestatava rahvapoolse umbusaldushääletusena Rõuge vallavõimu suhtes. Jääb üle oodata vaid asja ametlikku vormistamist kohapeal.

Katrin Pudersell

Rõuge valla kodanik, lapsevanem

Kommentaarid   

+4 #21 Katrin Pudersell 2019-03-14 20:09
Võtaks saba selga küll, aga elamisele ikka päris rattaid alla ei pane. ;-) Kokkuvõttes see suurt ei pruugi päästa ka, sest ebakompetentsus t, tõsiseid juhtimisvigu, puudujääke otsuste põhjendamises jms esineb ka teistes valdades, seda on näha. Vahest mitte päris suurtes, kus on võimekust palgata häid oma ala spetsialiste, keda siin napib.
Mis meeldivasse suhtlusse vanainimestega puutub, siis konkreetselt minul oli näiteks vanainimene kodus küll tõsiselt nördinud, et jõuluks kalender postiga saadeti, varem käis valla esindaja ikka kohapeal. Ning - kui teile konkreetselt seda meeldivat suhtlust jagubki, siis komisjonides ja volikogus kipub see kahjuks kaduma. Pärast ilmunud artikleid pole komisjonides inimesi vähemalt mõnitatud ning kõik soovijad on saanud arutelus sõna sekka öelda. Nii, et mingi tulemuse on need juba andnud.
Mis valimistesse puutub, siis valimiskomisjon is ei tundnud puudust mitte kohalikest "mutikestest" vaid poliitilisest tasakaalustatus est (osa siit, osa sealt). Võinuks olla ka noored, aga mitte kõik koalitsioonipar tei esindajad.
Tsiteeri | ebasobiv
+1 #22 Katrin Pudersell 2019-03-14 20:23
Oi ja vabandust :oops: ei pannud tähelegi - suur-suur tänu kommenteerijale komplimendi eest! Vanust on küll mul küll juba nii palju, et ENSV ajad kõik kenasti ära nähtud - oktoobrilaps oldud, pioneer samuti ja isegi komsomoli jõudsin astuda :D. Siis tuli alles Eesti aeg peale.
PS Pilt artikli juures on suhteliselt värske 8)
Tsiteeri | ebasobiv
-1 #23 Katrin Pudersell 2019-03-14 23:02
Katrin Pudersell kirjutas:
Oi ja vabandust :oops: ei pannud tähelegi - suur-suur tänu kommenteerijale komplimendi eest! Vanust on küll mul küll juba nii palju, et ENSV ajad kõik kenasti ära nähtud - oktoobrilaps oldud, pioneer samuti ja isegi komsomoli jõudsin astuda :D. Siis tuli alles Eesti aeg peale.
PS Pilt artikli juures on suhteliselt värske 8)

Mõeldud siin ikka siis seda, et ma ei ole sugugi nii noor, kui paistab - olen siiski kasvanud sügaval sotsialismiajal :) ja tean väga hästi, mismoodi siis asjad käisid. Deja vu praeguses Rõuge vallas toimuvat vaadates.
Tsiteeri | ebasobiv
+4 #24 meediaplaan töötab nagu kellavärk 2019-03-15 14:35
Lahe on seda meediasõja õpikunäidet kõrvalt jälgida. Töötab väga hästi, sest plaan on lihtne. Sel ajal kui suur juht end tahaplaanile hoiab, on leitud paar "kasulikku i.....i", kelllel midagi targemat teha pole. Kes urgitsevad kõige kallal erinevate nimede alt ja trollivad mitme erineva seadme abil. Et saaks ikka omadele rohkem plusse laduda ja vastastele enam miinuseid. Valimatu sõim ja tampimine vahendeid valimata. Pajo opositsionäärin a soovib lihtsalt end eksponeerida rõhutute ja hariduse eest võitlejana ning Puudersell ei saa lihtsalt maailma asjadest aru.
Vaadake kus nüüd läheb lahti möll ja sagin nagu oleks rästik sipelgapessa roomanud. Kohe tahab Raudsepp mu nime teada ja kogu kollektiiv hakkab miinuseid laduma ja tümitama. Mis sul Raudsepp mu nimest kogu aeg? Kakaksid ennas täis kui teaksid. On seda paha haisu siis vaja.... Andke siis nüüd kuuma.
Tsiteeri | ebasobiv
+8 #25 Kl 2019-03-15 16:29
vanainimene,keda on ka uues vallas märgatud kirjutas:
Kurb on lugeda,kuidas stalinismi ja nõukogude aja teemal võtab sõna inimene,kes ei teagi, mida see sõna tähendab. Pätid ja vargad olid ka siis olemas.See,et vana "praht" tuleb välja pühkida on täiesti normaalne.Vallavanem on väga tore inimene- märkab enda kõrval ka viletsamaid ja isegi räägib nendega. Ennem ei julgenud valda minnagi,sest keegi sinuga suhelda ei tahtnud ja tule taevas appi kui midagi veel küsida julgesid.Naeruväärne on lugeda,et valimised jäid kesiseks, kuna polnud komisjonis endisi "mutikesi". Mina, vanainimene sain küll valitud ja tore oli vaadata noorte inimeste toimetamist.Lõpetuseks ei saa üldse aru,mis on selle artikli mõte.Keegi ei sunni siin õudses vallas elama. kui ei meeldi,saba selga ja minek.

Rõuge valitsejad kardavad võimekaid ja sõnakaid! Nad tõestavad seda iga tehtud või tegemata sammuga. Juhivad hirm ja kitsamat sorti silmavaade. Papid-mammid on ohutumat sorti kaader, kellele libedalt läheneda. Hambutu lugu kogu see jama. Pole valitsuskepp vaid vägikaigas.
Tsiteeri | ebasobiv
+9 #26 Guest 2019-03-15 19:38
Ega eestlane nii naljalt ja ilma asjata sõna ei võta. Kannatab pigem . Kui ikka oma näoga sääne lugu avaldada, siis peab häda ikka suur olema. Ei ole mingit meediaplaani vaja. Iga inimene võib kirjutada arvamusloo.
Tsiteeri | ebasobiv
+1 #27 Katrin Pudersell 2019-03-15 22:48
meediaplaan töötab nagu kellavärk kirjutas:
Lahe on seda meediasõja õpikunäidet kõrvalt jälgida. Töötab väga hästi, sest plaan on lihtne. Sel ajal kui suur juht end tahaplaanile hoiab, on leitud paar "kasulikku i.....i", kelllel midagi targemat teha pole. Kes urgitsevad kõige kallal erinevate nimede alt ja trollivad mitme erineva seadme abil. Et saaks ikka omadele rohkem plusse laduda ja vastastele enam miinuseid. Valimatu sõim ja tampimine vahendeid valimata. Pajo opositsionäärina soovib lihtsalt end eksponeerida rõhutute ja hariduse eest võitlejana ning Puudersell ei saa lihtsalt maailma asjadest aru.
Vaadake kus nüüd läheb lahti möll ja sagin nagu oleks rästik sipelgapessa roomanud. Kohe tahab Raudsepp mu nime teada ja kogu kollektiiv hakkab miinuseid laduma ja tümitama. Mis sul Raudsepp mu nimest kogu aeg? Kakaksid ennas täis kui teaksid. On seda paha haisu siis vaja.... Andke siis nüüd kuuma.

Ma arvan, et kui Raudsepp Ülo on piisavalt julge mees selleks, et oma nime all kommenteerida, siis ei kohku ta küll tagasi kellegi kommenteerija nime teada saamisest. Teksti sisu järgi niikuinii võib üht-teist aimata, seega võiks ka juba siis nime alla kirjutada.
Tsiteeri | ebasobiv
+5 #28 Katrin Pudersell 2019-03-15 23:20
Targemat, kui lehte artikleid kirjutada on mõistagi teha ka minul.
Samas oli sellel tegevusel oma laiem mõte ja sisu - ei saa vaikides pealt vaadata, kuidas kohalikku maa soola ehk kohapealset haridussüsteemi ametnike poolt tasapisi, kuid järjekindlalt sõelapõhjaks uuristatakse. Mure ei seostu ainult erakoolidega - ka munitsipaalkool id ei jää tõenäoliselt puutumatuks. Näeme kogenud ning kompetentsete koolijuhtide tahtlikku kõrvaldamist, mis on juba toimunud ning võib-olla ka veel ees seisab. Näeme koolijuhtide otsustusvabadus e ning võimaluste drastilist vähenemist kooli töötajate ning õpilaste heaolu eest seismisel. Näeme haridusvaldkonn a rahastuse vähenemise tingimustes õpetajate töökoormuse märkimisväärset kasvamist ning töötingimuste halvenemist tulevikus (liittundide osakaalu suurenemine). Selliselt loodud tingimuste juures saab olla Rõuge haridusvaldkonn a deviis üks ja ainus - lapsi tuleb õpetada nii palju, kui äärmiselt vaja, kuid nii vähe, kui võimalik - pole tähtis, kas nad tegelikult ka ainest aru saavad, peaasi, et tunnid antud saavad. Päriselt, ma ei taha, et ka koolid nö tsentraalse juhtimisega saapavabrikutek s muudetakse, kus tööd lõpuks vaid selle tegemise pärast tehakse. Töö peab ikka eelkõige rõõmu ja rahulolu pakkuma, siis on seda mõtet teha ja siis on sellest ka kellelegi kasu.
Tsiteeri | ebasobiv
+3 #29 värisedes 2019-03-16 17:20
meediaplaan töötab nagu kellavärk kirjutas:
Lahe on seda meediasõja õpikunäidet kõrvalt jälgida. Töötab väga hästi, sest plaan on lihtne. Sel ajal kui suur juht end tahaplaanile hoiab, on leitud paar "kasulikku i.....i", kelllel midagi targemat teha pole. Kes urgitsevad kõige kallal erinevate nimede alt ja trollivad mitme erineva seadme abil. Et saaks ikka omadele rohkem plusse laduda ja vastastele enam miinuseid. Valimatu sõim ja tampimine vahendeid valimata. Pajo opositsionäärina soovib lihtsalt end eksponeerida rõhutute ja hariduse eest võitlejana ning Puudersell ei saa lihtsalt maailma asjadest aru.
Vaadake kus nüüd läheb lahti möll ja sagin nagu oleks rästik sipelgapessa roomanud. Kohe tahab Raudsepp mu nime teada ja kogu kollektiiv hakkab miinuseid laduma ja tümitama. Mis sul Raudsepp mu nimest kogu aeg? Kakaksid ennas täis kui teaksid. On seda paha haisu siis vaja.... Andke siis nüüd kuuma.

vastuoluline kommentaar. Pajo ja Puderselli artiklites pole küll sõimu ja tampimist, väga asjalikud ja mõjuva põhjusega kirjutatud. Ja ei saa aru, miks tänapäeval peab keegi kedagi kartma, isegi nime kuuldes "täis laskma". Egas meil ometi Stalini aeg pole, siis kardeti küll.
Tsiteeri | ebasobiv
+1 #30 Stalingrad Rõuge 2019-03-17 07:51
Stalinismid tulevad ja lähevad,ei need kao kuhugi,niinagu kommunistid,kes parema tuleviku nimel jäävad võitlema.
Tsiteeri | ebasobiv

ARVAMUS