Menu

.      

JUHTKIRI Kiirus ei vähene

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Mida siis õigupoolest kolmapäeval-neljapäeval Võrumaa inimestele seoses kaitseväe Nursipalu harjutusala planeeritava laiendamisega lubati või ei lubatud? Kohtumiselt peaministriga jäi meelde, kuidas ta lükkas tagasi väite, et valitsus püüab Nursipalu harjutusvälja laiendamise ülepeakaela 18 kuuga käima panna. Heakene küll, kui mitte 18 kuuga, siis kas 24 kuuga? Paraku ei võta valitsus Nursipalu küsimuses kiirust maha, vaid pigem lisab juurde. Piltlikult toimub teerulli timmimine.

Kaitseminister Hanno Pevkur tunnistas, et plaan on tänase-homse jooksul teada saada, millised on võimalused seaduse muutmiseks ning siis läbi arutada, kas muudatused saaks heaks kiita veel riigikogu praegune koosseis. Peaminister Kaja Kallas pidas kiiret edasiliikumist võimalikuks, kui seadust tuleb muuta mõne sõna või lause võrra. Märksõna on igal juhul „kiire“.

Silmas peab pidama sedagi, et ei kaitse- ega peaminister rääkinud midagi Nursipalu laienduse võimalikust ajagraafikust. Võrumaa Teataja oletab, et polügooni laiendus on otseselt seotud uute soetatud relvade saabumisega Eestisse. See peaks juhtuma 2025. aasta algul. Seega tuleks selleks ajaks Nursipalu harjutusvälja laiendamine vähemalt käima lükata. Ehk inimesed n-ö jalust ära saada.

Tänasel arvamusküljel on avaldatud neli punkti, milles valitsuse esindajad omavalitsusjuhtidega kokku leppisid. Üks neist, mis puudutab alternatiivsete kohtade analüüsi, on juba avaldatud. Selles punktis, mis puudutab otsuse tegemist, on alanud kiire sebimine, tuli on tõesti takus.

Küsimus on nüüd selles, mis ja kuidas edasi? Võrumaa apell (avaldame täna selle täieliku teksti) jääb tulevikus Nursipalu loo uurijatele ajalukku talletunud näiteks kodanikuühiskonna toimimisest. Mingit märgatavat mõju otsustajatele sellel ei olnud.

Ei tahaks nii öelda, aga neil, keda ähvardab kodust ilma jäämine, oleks arukas valmistuda halvimaks. Isegi Võrumaa Teataja kaudu on pakutud Eesti tippadvokaadi abi inimestele oma õiguste eest seismiseks. Häid näpunäiteid leiab Maalehest. Omanike keskliidul on suuri kogemusi kodude võõrandamise juhtumites ja nemadki ei keela oma abi.

MTÜ Meie Nursipalu võiks nüüd pidada rehnutti, mis võimalused protestiks on veel jäänud. Kauksi Ülle ettepanek on kutsuda kokku Võro Kongress, et ühiselt seista piirkonna huvide eest. Samamoodi peavad koduomanikud lauale tõstma kõik variandid, kuidas nemad saaksid oma eluga edasi minna, kui sellega jätkamine Nursipalu aladel muutub võimatuks.

ARVAMUS