Menu

Kõigil on ju abi tarvis

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

JUHTKIRI Tihti kuuleme, et arutatakse põllumeeste toetuste üle. Tõsi on, et neil on toimetulekuks tuge vaja ja võrreldes muu Euroopaga oleme selles osas sageli veidi nutuses seisus. Kui aga vaadata laiemalt, siis abi järele karjub iga sektor Eestimaal, mitte ainult põllumehed, mitte ainult metsamehed. Kas siis ise tekitatud abitust olukorrast või mingil muul vääramatul jõul tekkinud seisundist tingituna on abikätt vaja paljudel.

Statistikaameti andmetel elab Lõuna-Eesti piirkonnas üle kui 9000 lapse suhtelises vaesuses. See tähendab seda, et need lapsed ei pruugi iga päev täisväärtuslikku toitu saada või ei ole seda piisavas koguses. On selge, et lapsed, kes on ühiskonnas abitum osa ning vajavad veel tuge, et kasvada iseseisvateks indiviidideks, on meie tulevik ja väärtus. Siinkohal otsitakse abi toidupankadelt, kes omakorda peavad toimetama heatahtlike inimeste almustest. Kuigi iga abi on toeks, siis Lõuna-Eesti niinimetatud äärealadele ei jõua väärtuslikku toitu. Kas siis Harjumaal ja Tallinnas elavad lapsed, kellel on tarvis täisväärtuslikumat toitu ja meie, lõunaeestlased, oleme tugevamad? Või koheldakse lõunaeestlasi tänamatult teisejärgulistena?

Abi vajavad ka täiskasvanud, mitte ainult lapsed. Kuhu peaks pöörduma inimene, kel on näiteks tarvis uut autot? Põllumees saab uue põllumasina soetamiseks toetust küsida ja see ongi nii ette nähtud, pigem reegel kui erand. Miks siis iga päev enesega mitte toime tulev täiskasvanu, kes teenib ehk kuusissetulekuna mõned sajad eurod, ei võiks mõne vahendi soetamiseks abi küsida?

Eks küsida võib alati, kuid vastukaja on sellisel juhul pigem negatiivne. Lihtne inimene, kes oma ausa tööga ei suuda sageli teenida üle miinimumpalga ja seetõttu ei suuda endale mõnesid hüvesid lubada, on justkui saamatu. Põllumees, kes taotleb mitut toetust, on aga õigusega hädas ning toetuste ja abi küsimine on iseenesestmõistetav.

Hea oleks muidugi elada riigis, kus toetatakse kõike ja kõiki. Kõik abivajajad saaksid abikäe. See aga vallandaks teisest küljest laiskuse ja oleks keeruline välja selgitada, milline olukord on tingitud saamatusest, milline laiskusest ja milline lihtsalt ebaõnnest.

ARVAMUS